Qualitat docent

Informes de seguiment per centres docents

Informes de seguiment per centres

Des del curs acadèmic 2012/13 els informes de seguiment de les titulacions oficials són públics.

Els Informes de seguiment de centres corresponents al curs acadèmic 2019/20, recullen els canvis en la docència i l’avaluació del segon semestre provocats per la pandèmica COVID19, tot enllaçant a diversos recursos web. Alternativament, es poden consultar aquests enllaços en format pdf: UAB COVID19 19/20.zip