Qualitat docent

Informes de seguiment per centres docents

Informes de seguiment per centres

Des del curs acadèmic 2012/13 els informes de seguiment de les titulacions oficials són públics.

Els Informes de seguiment de centres corresponents al curs acadèmic 2019/20, recullen els canvis en la docència i l’avaluació del segon semestre provocats per la pandèmica COVID19, tot enllaçant a diversos recursos web. Alternativament, es poden consultar aquests enllaços en format pdf: UAB COVID19 19/20.zip

Informes de seguiment 2021-22
ISPD Doctorat Anàlisi Econòmica
ISPD Doctorat Biologia i Biotecnologia Vegetal
ISPD Doctorat Ciència de Materials
ISPD Doctorat Creació i Gestió d'Empreses
ISPD Doctorat Física
ISPD Doctorat Història Comparada, Política i Social
ISPD Doctorat Història de la Ciència
ISPD Doctorat Informàtica
ISPD Doctorat Psicologia Clínica i de la Salut

Informes AQU de valoració de seguiment 2020-21
IASPD Doctorat Turisme

Informes de seguiment 2020-21
ISPD Doctorat Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
ISPD Doctorat Turisme

Informes de seguiment 2019-20
ISPD Doctorat Comunicació Estratègica Publicitat i Relacions Públiques
ISPD Doctorat Bioinformatica

Informes de seguiment 2016-17
ISPD Doctorat Arqueologia Prehistòrica
ISPD Doctorat Biologia Cel·lular
ISPD Doctorat Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals
ISPD Doctorat Comunicació Audiovisual i Publicitat
ISPD Doctorat Cultures Contacte a la Mediterrania
ISPD Doctorat Dret
ISPD Doctorat Economia Aplicada
ISPD Doctorat Farmacologia
ISPD Doctorat Filosofia
ISPD Doctorat Immunologia Avançada
ISPD Doctorat Llengua i Literatua Catalana i Estudis Teatrals
ISPD Doctorat Llengües i Cultures Romàniques
ISPD Doctorat Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública
ISPD Doctorat Mitjans, Comunicació i Cultura
ISPD Doctorat Pediatria, Obstetricia i Ginecologia
ISPD Doctorat Psicologia de la Comunicació i Canvi
ISPD Doctorat Psicologia de la Salut i de l'Esport
ISPD Doctorat Seguretat Humana i Dret Global
ISPD Doctorat Sociologia
ISPD Doctorat Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

Informes AQU de valoració de seguiment 2015-16
IASPD Doctorat Anàlisi Econòmica 2015-16
IASPD Doctorat Aqüicultura 2015-16
IASPD Doctorat Creació i Gestió d'Empreses 2015-16
IASPD Doctorat Filologia Anglesa 2015-16
IASPD Doctorat Història de la Ciència 2015-16
IASPD Doctorat Psicologia Clínica i de la Salut 2015-16

Informes de seguiment 2015-16