Actualitat

Se4All Project

Combatre una dieta pobre en seleni a través de l'alimentació dels ramats

La UAB lidera el projecte europeu Se4All, per produir productes lactis i formatges enriquits amb seleni biofortificant fenc d'alfals amb aquest micronutrient per aplicació foliar. L’objectiu és trobar una solució per aconseguir un nivell adequat de seleni en dietes pobres en aquest mineral. La reunió d’inici del projecte tindrà lloc els dies 22 i 23 de juny.

Cova Gran

Linya, una Homo sapiens que va viure fa 14.000 anys al nord-est de la península Ibèrica

Investigadors del CEPARQ-UAB han descobert a la Cova Gran de Santa Linya les restes d’una dona atribuïdes a Homo sapiens, que va viure al Prepirineus orientals a finals del Paleolític Superior, fa uns 14.000 anys. El seu estudi permetrà aprofundir en el coneixement sobre com eren i com van viure els caçadors-recol·lectors del nord-est peninsular.

Notícies institucionals