Serveis de suport a la recerca Suport tècnic a mida

Serveis Científicotècnics


Els Serveis Cientificotècnics de la UAB (SCT) són instal·lacions que integren infraestructures i grans equipaments dedicats a la realització de tècniques especialitzades.

La seva principal missió és donar suport científic i tecnològic a grups de recerca, empreses i entitats pel desenvolupament dels seus projectes de recerca i innovació.

Estan dotats de personal altament qualificat i en permanent formació, que ofereix assessorament i suport tècnic a mida.


LLEB

Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules

SAQ

Servei d'Anàlisi Química

SE

Servei d'Estabulari

SEA

Servei d'Estadística Aplicada

SCAC

Servei de Cultius, d'Anticossos i de Citometria

SDRX

Servei de Difracció de Raigs X

SG

Servei de Genòmica

SGCE

Servei de Granges i Camps Experimentals

SM

Servei de Microscopia

SeRMN

Servei de Ressonància Magnètica Nuclear

SPTA

Servei Planta de Tecnologia dels Aliments

UTPR

Unitat Tècnica de Protecció Radiològica