Serveis de suport a la recerca Suport tècnic a mida

Qualitat

Política de qualitat

La Direcció de la Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics de la UAB (UGSCT) manifesta el seu lideratge i compromís amb la professionalitat i qualitat dels serveis que ofereix, i assumeix els següents compromisos:

  1. Complir amb els requisits legals i reglamentaris, així com les normes internes establertes a la UAB o a la pròpia UGSCT i els requisits dels usuaris.
  2. Establir un sistema de gestió que contribueixi a satisfer les necessitats i incrementar la satisfacció dels usuaris dels SCT i els diferents grups d’interès de la UGSCT.
  3. Consolidar el Sistema de Gestió de la Qualitat i millorar contínuament la seva eficàcia, revisant els processos que tenen lloc a la Unitat i establint l’ús de procediments per a les activitats que es realitzen. Promoure l'enfocament a processos i el pensament basat en riscos.
  4. Assegurar i facilitar els recursos necessaris per al desenvolupament dels processos de la UGSCT. Facilitar un suport multidisciplinari, flexible, de qualitat i adaptat a les necessitats dels usuaris.
  5. Proporcionar coneixements, equipaments i competències del personal pel desenvolupament de projectes.
  6. Liderar i assegurar que el SGQ aconsegueix els resultats previstos i comunicar la importància d'una Gestió de la Qualitat amb la finalitat de col·laborar en la consecució dels seus objectius, alhora que permet la millora contínua, actuant així sobre l’eficàcia i l’eficiència dels resultats del conjunt d’activitats o processos.

Document de la Política de Qualitat