Serveis de suport a la recerca Suport tècnic a mida

Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics

Unitat de Gestió dels Serveis Cientificotècnics

 

Cap

Dra. Mª Ángeles Benítez

 

serveis.cientificotecnics@uab.cat 

 

+34 93 581 3457

 

Cap de l'Àmbit Administratiu

Lola Caballero

 

unitat.coord.sct@uab.cat

 

+34 93 581 1540

 

Àmbit Administratiu

Gestor/a econòmica

 

economia.sct@uab.cat

 

+34 93 581 1552

 

Suport Administratiu

ingressos.sct@uab.cat

despeses.sct@uab.cat

+34 93 581 1583

+34 93 581 1559