Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Portal de transparència

Informació econòmica

En aquest espai es publiquen les xifres bàsiques del finançament, l'evolució de la liquidació del pressupost, l'evolució de les transferències corrents, de la liquidació pressupostària, per estudiant.