Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Portal de transparència

Avaluació

En aquest espai es publica la informació generada per la Universitat en tot allò que fa referència a l’avaluació de la docència i dels diversos serveis que s’ofereixen a la Comunitat Universitària.

  • A l’espai de Qualitat dels programes formatius trobareu resultats sobre les enquestes que ens ajuden a valorar i millorar la docència a la UAB.
  • A l’espai d’Avaluació dels serveis trobareu resultats sobre les enquestes de serveis vinculats a la docència així com altres serveis que s’ofereixen al campus de la UAB.
  • A l'espai d'Auditories internes es recullen els informes de les auditories dutes a terme per la Unitat d'Auditoria de l'Àrea de Transformació Digital i Organització i per la Unitat de Garantia de Qualitat de la Vicegerència de Recerca de la UAB.
  • A l'espai d'Auditories externes s'ubiquen els informes corresponents a les auditories externes dels sistemes de gestió de la qualitat que s'han realitzat a alguns serveis de la Universitat.