Comunicats

21/10/2021 Resolució del rector de la UAB

En data 21 d’octubre de 2021 el rector de la UAB ha dictat una resolució per la qual disposa, amb caràcter general, la suspensió de tots els termes i terminis per a tramitar els procediments administratius de la Universitat amb una vigència de 2 mesos a comptar des de l’11 d’octubre de 2021.

No obstant, els òrgans competents de la Universitat poden acordar, de forma motivada, en aquells processos que ho considerin oportú, la continuïtat de les actuacions.

Aquesta resolució serà publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

20/10/2021 Comunicat de la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona reitera l’agraïment a tota la comunitat universitària per la seva capacitat d’adaptació, el seu compromís i la complicitat demostrada davant la difícil situació que estem travessant. Estem convençuts que sortirem reforçats d’aquesta situació demostrant la gran capacitat de reacció i fortalesa de la nostra institució. 

Es continua treballant en la detecció d’equips afectats amb l’eina de triatge, prioritzant els ordinadors portàtils. Un cop revisats aquests equips, s’iniciarà el procés de revisió dels ordinadors de sobretaula. 

Una vegada finalitzat el procés de triatge de tots els ordinadors UAB es procedirà a la reinstal·lació del sistema operatiu Windows 10 en tots els equips. Els diferents col·lectius anireu rebent instruccions per seguir un ordre de priorització establert des dels centres per tal de procedir a la reinstal·lació del programari en els propers dies. Si teniu documents desats al disc dur, els hauríeu de desar al núvol o en unitats d’emmagatzematge externs

Estem començant a desplegar l’accés a la xarxa per cable. Això permetrà que aquells equips que hagin passat positivament el triatge s’hi puguin connectar. 

Les aules d’informàtica podran donar servei sense connexió a cap xarxa.

El 2 de novembre està previst que es pugui connectar amb normalitat a l’entorn col·laboratiu de Microsoft (One Drive, Outlook i Teams), però encara es trigarà setmanes en habilitar la resta de serveis corporatius.

Es recomana que, una vegada estigui operatiu, es faci servir Teams com a eina corporativa alternativa al Campus Virtual (podeu consultar aquesta infografia amb les seves funcionalitats).

S’han detectat zones d’ombra a la xarxa WIFI provisional del campus que s’estan reparant amb la màxima celeritat possible.

Per tornar a la plena normalitat en el període més curt possible hem de treballar per garantir que tots els procediments es fan amb seguretat per mitigar els danys i accelerar el procés de recuperació.   

 

18/10/2021 – Comunicat de la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona, arran de l’atac informàtic sofert, vol agrair tot el suport rebut de les diferents universitats catalanes, del Govern de la Generalitat de Catalunya i, en concret, del seu vicepresident i de la consellera de Recerca i Universitats. 

Aquesta setmana es començarà a preparar un pla de contingència per a cadascun dels àmbits per atendre les necessitats urgents i inajornables i per planificar la transició fins a tornar a la normalitat plena. El pagament de les nòmines al personal de la Universitat mai ha estat compromès per l’atac informàtic.

Ja hi ha disponible una primera versió de l’eina de triatge per detectar si els equips han estat afectats i s’aplicarà, en primera instància, als ordinadors portàtils de la UAB. Des de les administracions de centre s’informarà del procediment que se seguirà mitjançant els SID dels centres i dels serveis centrals. Els equips portàtils de la UAB que hagin passat el procés i es detecti que estan infectats seran identificats per tal de ser reinstal·lats.

Ja disposem d’una xarxa wifi oberta (UAB-provisional) a la qual es pot accedir sense credencials, sense introduir NIU ni contrasenya. A aquest wifi s’hi podrà connectar tota la comunitat universitària i aquells ordinadors de la UAB que hagin passat el procés de triatge i no estiguin afectats pel virus. 

Estem treballant per tal de recuperar totes les aplicacions de Microsoft en un termini aproximat de dues setmanes. Això permetria la utilització del Teams com a plataforma de treball. Com a institució no hauríem de fer servir plataformes alternatives, no corporatives, que no donen garanties d’autenticitat a l’alumnat i no tenen filtres de seguretat.

Aquesta situació es pot prolongar en el temps més del que desitjaríem i només la superarem si ho fem conjuntament. En aquest sentit, volem donar les gràcies a tota la comunitat universitària per l’esforç, el compromís i la implicació que ha demostrat en tot moment aquesta darrera setmana.

15/10/2021 – Comunicat de la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona informa que els serveis informàtics han posat a disposició una eina de triatge per als ordinadors personals de la UAB que determina si han estat infectats o no en el ciberatac patit per la institució.  

En aquests moments ja s’ha iniciat el procés d’anàlisi dels equips portàtils per tal de detectar quins han estat afectats pel virus informàtic. En un pròxim comunicat, s’informarà del mecanisme que s’haurà de dur a terme als centres i als serveis centrals a partir de dilluns, 18 d’octubre.
Ja està operativa una xarxa wifi al campus (UAB-provisional), que només dona accés a Internet i a la qual es pot connectar tota la comunitat universitària, excepte el equips UAB que encara no hagin passat pel procés de triatge.

Per motius de seguretat, fins que no s’hagi passat aquesta eina de triatge, els ordinadors propietat de la UAB no s’han de connectar a cap xarxa, ni corporativa ni personal.

Aprofitem per informar a la comunitat universitària que ja ha entrat en vigor la Resolució del Departament de Salut, SLT/3090/2021, de 14 d’octubre, per la qual es retorna al 100% de la presencialitat de la docència.

15/10/2021 – Comunicat de la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona, davant les informacions que han sorgit als mitjans aquest matí, vol desmentir que ens hagin demanat un rescat de 3 milions d’euros per l’atac informàtic patit el passat dilluns 11 d’octubre. Des de la institució no s’ha iniciat cap contacte amb els ciberdelinqüents. Si algú ha actuat en nom de la UAB està cometent una suplantació d’identitat que representa un delicte.

No tenim cap constància de filtració de dades de cap mena, però hem notificat l’atac a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades tal i com indica el protocol que han de seguir les institucions públiques en casos com aquest.

14/10/2021 – Comunicat de la UAB

Davant de l’atac informàtic patit a la Universitat Autònoma de Barcelona el dia 11 d’octubre, que ja ha estat denunciat a les autoritats competents, volem expressar el nostre agraïment a tot el personal que està treballant per recuperar la normalitat dels serveis. També volem agrair a tota la comunitat universitària la seva capacitat d’adaptació i el compromís que estan mostrant aquests dies.

Els nostres serveis informàtics continuen treballant conjuntament amb l’Agència Catalana de Ciberseguretat i amb una empresa especialitzada per detectar el grau d’afectació. Prèviament cal recuperar les dades, aïllar-les i analitzar-les. Els serveis corporatius, atès l’alt grau de dependència entre si, s’aniran recuperant de manera progressiva.

Mentrestant es proposaran solucions tecnològiques alternatives que donin una resposta ràpida a les diferents problemàtiques sorgides arran de l’atac informàtic, atès que encara no es pot determinar el temps de recuperació total.

Els serveis informàtics estan desenvolupant una eina de triatge específica per als ordinadors personals que estarà operativa demà divendres. El mecanisme d’execució d’aquesta eina encara no s’ha determinat. Per motius de seguretat, fins que no s’hagi passat aquesta eina de triatge, els ordinadors propietat de la UAB no s’han de connectar a cap xarxa, ni corporativa ni personal.

Dilluns vinent s’haurà habilitat una xarxa wifi al campus, independent i provisional, que només donarà accés a Internet, a la qual es podrà connectar tota la comunitat universitària, llevat dels equips que no hagin superat el triatge.

12/10/2021 – La UAB reprèn la seva activitat el dimecres 13 d’octubre.

El dimecres 13 d’octubre la Universitat Autònoma de Barcelona reprèn les seves activitats malgrat l’atac informàtic patit aquest dilluns. Les classes i les tasques administratives es mantenen i es faran adaptades a les condicions actuals, tot i que les xarxes UAB i Eduroam no estan disponibles. Des de la Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la UAB es continua treballant per restablir, tan aviat com sigui possible, el sistema de virtualització afectat i tornar-lo a deixar completament operatiu. Podeu ampliar la informació a través de les xarxes socials de les vostres facultats i consultar les preguntes freqüents de TIC.


11/10/2021 – La Universitat Autònoma de Barcelona ha patit avui un atac informàtic d’origen desconegut.

L’atac ha afectat, essencialment, el sistema de virtualització que allotja una gran part dels serveis corporatius. Aquesta afectació implica que no es podran utilitzar aquests serveis i aplicatius.

Des de la Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la UAB s’ha actuat seguint el protocol establert per a aquests casos, d’una banda, aïllant les màquines infectades, i de l’altra, aplicant mesures preventives per evitar la propagació a sistemes no afectats.

Un cop s’hagin determinat en detall els mecanismes d’aquest atac, es procedirà a restablir el sistema de forma esglaonada, garantint la integritat dels serveis que es vagin recuperant.

Durant aquesta setmana es treballarà sense la utilització d’ordinadors connectats a la xarxa. Això afectarà a tots els àmbits d’activitat: docència, recerca i administració.