La UAB en xifres

Recull de les dades més significatives de la UAB.

Docència

88 titulacions de grau (2017-2018)

133 programes de màster universitari (2017-2018)

172 programes de màster propi (2015-2016)

602 diplomes de postgrau i cursos d'especialització (2015-2016)

26.155 estudiants de grau (24.300 equivalents a temps complet) (2016-2017)

3.078 estudiants de màster universitari (2016-2017)

2.755 estudiants de màster propi (2015-2016)

3.655 estudiants de diplomes de postgrau i de cursos d'especialització (2015-2016)

6.575 estudiants de grau de nou accés (2016-2017)

2.433 estudiants de màster universitari de nou accés (2016-2017)

4.861 titulats de grau (2015-2016)

2.050 titulats de màster universitari (2015-2016)

5.508 estudiants de grau en centres adscrits (2016-2017)

740 estudiants de màster universitari en centres adscrits (2016-2017)

1.343 estudiants de grau de nou accés en centres adscrits (2016-2017)

516 estudiants de màster universitari de nou accés en centres adscrits (2016-2017)

1.239 titulats de grau en centres adscrits (2015-2016)

416 titulats de màster universitari en centres adscrits (2015-2016)

22 Cursos MOOC a Coursera (2016-2017)

370.246 Estudiants de cursos MOOC (2016-2017)

Recerca i transferència

67 programes de doctorat (2017-2018)

16 doctorats industrials (2016)

4.847 estudiants de doctorat (2016-2017)

1.072 tesis doctorals llegides (2016-2017)

58 projectes de recerca europeus (2016)

252 projectes de recerca nacionals (2016)

641 convenis de recerca (2016)

6 ajuts rebuts de l'European Research Council (ERC) per a la UAB i l'Esfera UAB-CEI

47 patents sol·licitades (2016)

8 Noves empreses al Parc de Recerca UAB, de les quals 3 spin-off (2015)

71,2% de personal docent i investigador amb tram viu de recerca (2016)

616 investigadors en formació (2016)

25,3% del personal docent i investigador IP en projectes de recerca (2016)

4.047 articles publicats (2016, Clarivate Analitics WOK)

Internacionalització

1.407 estudiants estrangers de grau (2016-2017)

5,37% d'estudiants estrangers de grau (2016-2017)

1.148 estudiants estrangers de màster universitari (2016-2017)

37,29% d'estudiants estrangers de màster universitari (2016-2017)

1.174 estudiants estrangers de màster propi (2015-2016)

42,75% d'estudiants estrangers de màster propi (2015-2016)

1.679 estudiants estrangers de doctorat (2016-2017)

34,41% d'estudiants estrangers de doctorat (2016-2017)

1.200 estudiants de la UAB en programes d'intercanvi (2016-2017)

17,2% de titulats han fet estades a l'estranger (2014-2015)

1.251 estudiants estrangers en programes d'intercanvi (2016-2017)

3.038 estudiants estrangers en el programa Study Abroad (2016-2017)

227 docents i investigadors estrangers (2016)

5,8% de personal docent i investigador estranger (2015)

25% de programes de màster en anglès (2016-2017)

8 màsters Erasmus Mundus (2015-2016)

43,7% d'articles en col·laboració internacional (Scimago SIR 2015)

Organització

3.757 docents i investigadors totals (2016)

2.689 docents i investigadors equivalents a temps complet (2016)

1.520 docents i investigadors permanents totals (2016)

2.344 membres del personal d'administració i serveis (2016)

13 centres docents propis

11 centres docents adscrits

57 departaments

264 grups de recerca consolidats (2016)

24 centres d'estudis i de recerca

7 instituts de recerca propis

37 instituts de recerca vinculats

6 serveis generals de suport a la comunitat universitària

63 serveis de suport a la recerca i a la transferència

Pressupost i finançament

313,64 M¤ pressupost liquidat despeses (2016)

62% subvenció pública respecte del pressupost total (2015)

76,86 M¤ recursos totals per a la recerca i la transferència (2016)

56,7 M¤ obtinguts en convocatòries competitives de recerca (2016)

27% de finançament competitiu procedent de convocatòries europees (2016)

20,13 M¤ convenis de recerca i prestació de serveis (2016)

41,28 M¤ finançament rebut en convocatòries nacionals (2016)

15,49 M¤ finançament rebut en convocatòries europees (2016)
Per a més informació consulteu el web Dades del curs 2016-2017.