La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

La UAB en xifres

Docència

107 titulacions de grau (2020-2021)
141 programes de màster universitari (2020-2021)
139 programes de màster propi (2019-2020)
266 diplomes i cursos de postgrau (2019-2020)
27.135 estudiants de grau (25.494 equivalents a temps complet) (2020-2021)
2.926 estudiants de màster universitari (2020-2021)
2.021 estudiants de màster propi (2019-2020)
3.211 estudiants de diplomes i cursos de postgrau (2019-2020)
7.234 estudiants de grau de nou accés (2020-2021)
2.309 estudiants de màster universitari de nou accés (2020-2021)
4.614 titulats de grau (2019-2020)
2.178 titulats de màster universitari (2019-2020)
4.952 estudiants de grau en centres adscrits (2020-2021)
871 estudiants de màster universitari en centres adscrits (2020-2021)
1.317 estudiants de grau de nou accés en centres adscrits (2020-2021)
539 estudiants de màster universitari de nou accés en centres adscrits (2020-2021)
947 titulats de grau en centres adscrits (2019-2020)
611 titulats de màster universitari en centres adscrits (2019-2020)
50 Cursos MOOC a Coursera (2020-2021)
562.237 Inscrits als cursos MOOC (2019-2020)
89% Taxa de rendiment de grau (2019-2020)
93% Taxa d'ocupació (AQU 2020)

Recerca i transferència

67 programes de doctorat (2020-2021)
25 doctorats industrials (2020)
4.831 estudiants de doctorat (2020-2021)
640 tesis doctorals llegides (2019-2020)
68 projectes de recerca internacionals (2019)
206 projectes de recerca nacionals (2019)
2 ajuts rebuts de l'European Research Council (ERC) per la UAB i l'Esfera UAB-CEI (2020-2021)
5.380 articles publicats (2020, Clarivate Analytics WoS)
547 investigadors en formació (2019)
550 convenis de recerca (2020)
32 patents sol·licitades (2020)
8 noves empreses creades al campus de la UAB (2020)
75,2% de personal docent i investigador amb tram viu de recerca (2020)
25,2% del personal docent i investigador IP en projectes de recerca (2019)
80,1 M€ recursos totals per a la recerca i la transferència (2020)
62,4 M€ obtinguts en convocatòries competitives de recerca (2020)
17,7 M€ convenis de recerca i prestació de serveis (2020)

Internacionalització

1.493 estudiants estrangers de grau (2020-2021)
5,4% d'estudiants estrangers de grau (2020-2021)
871 estudiants estrangers de màster universitari (2020-2021)
29,8% d'estudiants estrangers de màster universitari (2020-2021)
789 estudiants estrangers de màster propi (2019-2020)
39,0% d'estudiants estrangers de màster propi (2019-2020)
1.840 estudiants estrangers de doctorat (2020-2021)
38,1% d'estudiants estrangers de doctorat (2020-2021)
638 estudiants de la UAB en programes d'intercanvi (2020-2021)
21,5% de titulats han fet estades a l'estranger (2018-2019)
543 estudiants estrangers en programes d'intercanvi (2020-2021)
2.179 estudiants estrangers en el programa Study Abroad (2019-2020)
290 docents i investigadors estrangers (2020)
7,3% de personal docent i investigador estranger (2020)
22% de programes de màster en anglès (2020-2021)
9 màsters i doctorats Erasmus Mundus (2019-2020)
50,78% d'articles en col·laboració internacional (Scimago IBE 2020)

Organització

3.769 personal docent i investigador (ETC) (2020)
2.511 PDI equivalent a temps complet (2020)
1.510 docents i investigadors permanents totals (2019)
2.292 membres del personal d'administració i serveis (2019)
13 centres docents propis
13 centres docents adscrits
57 departaments
245 grups de recerca consolidats (2019)
28 centres d'estudis i de recerca
8 instituts de recerca propis
36 instituts de recerca vinculats
7 serveis generals de suport a la comunitat universitària
62 serveis de suport a la recerca i a la transferència
1 serveis de suport a la docència

Pressupost i finançament

329,7 M€ pressupost liquidat d'ingressos (2020)
55,51% subvenció pública respecte del pressupost total (2019)

Totes les xifres de la UAB

Per a més informació consulteu el web Dades del curs 2020-2021.

També podeu consultar la pàgina de la memòria de curs acadèmic per trobar l'accés a les xifres de cursos anteriors.