La UAB en xifres

Docència

107 titulacions de grau (2020-2021)
141 programes de màster universitari (2020-2021)
113 programes de màster propi (2019-2020)
252 diplomes i cursos de postgrau (2019-2020)
26.272 estudiants de grau (24.488 equivalents a temps complet) (2019-2020)
3.050 estudiants de màster universitari (2019-2020)
2.105 estudiants de màster propi (2019-2020)
3.411 estudiants de diplomes i cursos de postgrau (2019-2020)
6.993 estudiants de grau de nou accés (2019-2020)
2.389 estudiants de màster universitari de nou accés (2019-2020)
4.530 titulats de grau (2018-2019)
2.104 titulats de màster universitari (2018-2019)
4.918 estudiants de grau en centres adscrits (2019-2020)
854 estudiants de màster universitari en centres adscrits (2019-2020)
1.299 estudiants de grau de nou accés en centres adscrits (2019-2020)
636 estudiants de màster universitari de nou accés en centres adscrits (2019-2020)
926 titulats de grau en centres adscrits (2018-2019)
550 titulats de màster universitari en centres adscrits (2018-2019)
48 Cursos MOOC a Coursera (2019-2020)
562.237 Inscrits als cursos MOOC (2019-2020)
89% Taxa de rendiment de grau (2018-2019)
92% Taxa d'ocupació (AQU 2017)

Recerca i transferència

68 programes de doctorat (2020-2021)
15 doctorats industrials (2019)
4.790 estudiants de doctorat (2019-2020)
705 tesis doctorals llegides (2018-2019)
68 projectes de recerca internacionals (2019)
206 projectes de recerca nacionals (2019)
5 ajuts rebuts de l'European Research Council (ERC) per la UAB i l'Esfera UAB-CEI (2019-2020)
4.781 articles publicats (2019, Clarivate Analytics WoS)
547 investigadors en formació (2019)
683 convenis de recerca (2019)
48 patents sol·licitades (2019)
6 noves empreses al Parc de Recerca UAB, de les quals una spin-off (2019)
73,8% de personal docent i investigador amb tram viu de recerca (2019)
25,2% del personal docent i investigador IP en projectes de recerca (2019)
74,45 M€ recursos totals per a la recerca i la transferència (2019)
55,30 M€ obtinguts en convocatòries competitives de recerca (2019)
19,15 M€ convenis de recerca i prestació de serveis (2019)

Internacionalització

1.474 estudiants estrangers de grau (2019-2020)
5,6% d'estudiants estrangers de grau (2019-2020)
1.112 estudiants estrangers de màster universitari (2019-2020)
36,5% d'estudiants estrangers de màster universitari (2019-2020)
836 estudiants estrangers de màster propi (2019-2020)
39,8% d'estudiants estrangers de màster propi (2019-2020)
1.806 estudiants estrangers de doctorat (2019-2020)
37,70% d'estudiants estrangers de doctorat (2019-2020)
1.245 estudiants de la UAB en programes d'intercanvi (2019-2020)
21,5% de titulats han fet estades a l'estranger (2018-2019)
1.334 estudiants estrangers en programes d'intercanvi (2019-2020)
2.179 estudiants estrangers en el programa Study Abroad (2019-2020)
282 docents i investigadors estrangers (2019)
7,7% de personal docent i investigador estranger (2019)
22% de programes de màster en anglès (2020-2021)
9 màsters i doctorats Erasmus Mundus (2019-2020)
50,78% d'articles en col·laboració internacional (Scimago IBE 2020)

Organització

3.898 docents i investigadors totals (2019)
2.698 docents i investigadors equivalents a temps complet (2019)
1.510 docents i investigadors permanents totals (2019)
2.292 membres del personal d'administració i serveis (2019)
13 centres docents propis
13 centres docents adscrits
57 departaments
245 grups de recerca consolidats (2019)
28 centres d'estudis i de recerca
8 instituts de recerca propis
36 instituts de recerca vinculats
7 serveis generals de suport a la comunitat universitària
62 serveis de suport a la recerca i a la transferència
1 serveis de suport a la docència

Pressupost i finançament

327,85 M€ pressupost liquidat de despeses (2019)
55,51% subvenció pública respecte del pressupost total (2019)

Totes les xifres de la UAB

Per a més informació consulteu el web Dades del curs 2019-2020.

També podeu consultar la pàgina de la memòria de curs acadèmic per trobar l'accés a les xifres de cursos anteriors.