La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

La UAB en xifres

Docència

112 titulacions de grau (2022-2023)
140 programes de màster universitari (2022-2023)
129 programes de màster propi (2020-2021)
293 diplomes i cursos de postgrau (2020-2021)
27.203 estudiants de grau (25.537 equivalents a temps complet) (2021-2022)
2.987 estudiants de màster universitari (2021-2022)
2.046 estudiants de màster propi (2020-2021)
3.789 estudiants de diplomes i cursos de postgrau (2020-2021)
6.976 estudiants de grau de nou accés (2021-2022)
2.442 estudiants de màster universitari de nou accés (2021-2022)
5.081 titulats de grau (2020-2021)
2.126 titulats de màster universitari (2020-2021)
5.134 estudiants de grau en centres adscrits (2021-2022)
703 estudiants de màster universitari en centres adscrits (2021-2022)
1.476 estudiants de grau de nou accés en centres adscrits (2021-2022)
537 estudiants de màster universitari de nou accés en centres adscrits (2021-2022)
990 titulats de grau en centres adscrits (2020-2021)
501 titulats de màster universitari en centres adscrits (2020-2021)
56 cursos MOOC a Coursera (2021-2022)
221.562 inscrits als cursos MOOC (2021-2022)
86% Taxa de rendiment de grau (2021-2022)
93% Taxa d'ocupació (AQU 2020)

Recerca i transferència

67 programes de doctorat (2021-2022)
25 doctorats industrials (2020)
4.629 estudiants de doctorat (2021-2022)
831 tesis doctorals llegides (2020-2021)
68 projectes de recerca internacionals (2019)
206 projectes de recerca nacionals (2019)
9 ajuts rebuts de l'European Research Council (ERC) per la UAB i l'Esfera UAB-CEI (2021-2022)
5.846 articles publicats (2021, Clarivate Analytics WoS)
590 investigadors en formació (2021)
685 convenis de recerca (2021)
32 patents sol·licitades (2020)
12 noves empreses creades al campus de la UAB (2021)
75,2% de personal docent i investigador amb tram viu de recerca (2020)
25,2% del personal docent i investigador IP en projectes de recerca (2019)
109,6 M€ recursos totals per a la recerca i la transferència (2021)
87,0 M€ obtinguts en convocatòries competitives de recerca (2021)
22,6 M€ de convenis de recerca i prestació de serveis (2021)

Internacionalització

1.434 estudiants estrangers de grau (2021-2022)
5,3% d'estudiants estrangers de grau (2021-2022)
898 estudiants estrangers de màster universitari (2021-2022)
30,1% d'estudiants estrangers de màster universitari (2021-2022)
848 estudiants estrangers de màster propi (2020-2021)
41,8% d'estudiants estrangers de màster propi (2020-2021)
1.775 estudiants estrangers de doctorat (2021-2022)
38,3% d'estudiants estrangers de doctorat (2021-2022)
1.204 estudiants de la UAB en programes d'intercanvi (2021-2022)
21,5% de titulats han fet estades a l'estranger (2018-2019)
1.441 estudiants estrangers en programes d'intercanvi (2021-2022)
1.954 estudiants estrangers en el programa Study Abroad (2021-2022)
316 docents i investigadors estrangers (2021)
7,9% de personal docent i investigador estranger (2021)
24% de programes de màster universitari en anglès (2021-2022)
9 màsters i doctorats Erasmus Mundus (2021-2022)
50,78% d'articles en col·laboració internacional (Scimago IBE 2020)

Organització

4.020 personal docent i investigador (2021)
2.760 PDI equivalent a temps complet (2021)
1.333 PDI permanent (2021)
2.290 membres del personal d'administració i serveis (2021)
15 centres docents propis
14 centres docents adscrits
57 departaments
245 grups de recerca consolidats (2019)
24 centres d'estudis i de recerca
9 instituts de recerca propis
37 instituts de recerca vinculats
7 serveis generals de suport a la comunitat universitària
57 serveis de suport a la recerca i a la transferència
1 serveis de suport a la docència

Pressupost i finançament

350,5 M€ pressupost liquidat d'ingressos (2021)
61,3% subvenció pública respecte del pressupost total (2021)

Totes les xifres de la UAB

Per a més informació consulteu el web Dades del curs 2021-2022