La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Planificació estratègica

Plans estratègics

El curs 2017-2018, la Universitat Autònoma de Barcelona ha iniciat un procés de reflexió estratègica amb un horitzó a llarg termini. En un primer moment s’ha plantejat l’objectiu de definir una visió ambiciosa de com ens agradaria que fos la UAB l’any 2030.

S’ha concebut com un procés altament participatiu, per tal de comptar amb una forta implicació dels diferents actors que configuren la comunitat de la UAB i així facilitar que el resultat obtingut sigui àmpliament compartit.

Web del Pla Estratègic 2018-2030

Plans directors anteriors

Enllaç d'interès: Apartat Informes del Claustre