SGIQ de l'Escola

Sistema de Garantia Interna de Qualitat

L'Escola d'Enginyeria parteix del supòsit que la qualitat és un aspecte estratègic per a la millora continua en el desenvolupament de les seves  tasques.  El caire holístic de la qualitat ha d'impregnar el conjunt d'activitats de l'Escola i en aquest sentit s'alinea amb la "política de qualitat de la UAB" impulsada per l'equip de Govern.


La implementació de processos que tenen com a eix central la qualitat suposa la consideració d'una realitat dinàmica, on les persones es valoritzen com a factor humà i en la que l''organització treballa en la cerca de respostes més adequades   a les necessitats formatives i realitats individuals i socials.


PROCESSOS DEL SGIQ DE L'ESCOLA D'ENGINYERIA

Processos estratègics Processos claus Processos de suport