La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Internacionalització

Internacionalització

La Universitat Autònoma de Barcelona es defineix, en la seva missió, com a universitat pública, catalana, de vocació internacional. La internacionalització és una de les eines per aconseguir els seus objectius de qualitat en la docència, la recerca i la transferència de coneixements.

La nostra estratègia d’internacionalització passa per tres línies fonamentals d’actuació: mobilitat; col·laboració i cooperació, i captació de talent.

La mobilitat ha de donar la possibilitat als nostres alumnes, professors i personal de l’administració de treballar en universitats de prestigi principalment a través de programes d’intercanvi.

La col·laboració amb d’altres universitats i institucions ha de permetre que alumnes i professors puguin conèixer i plantejar noves experiències docents i obrir nous camps de recerca amb universitats de prestigi.

La cooperació amb els països en vies de desenvolupament contribueix a la construcció d'una universitat més solidària i compromesa amb la realitat social.

La captació de talent pretén seleccionar els millors alumnes, especialment en els nostres estudis de màster i doctorat, i atreure els millors professors.

Per impulsar aquests objectius donem una especial importància a les aliances estratègiques amb d’altres universitats a través de consorcis i de xarxes.