Personal UAB

Actualitat Personal UAB

Caty Casas

Homenatge a la Dra. Caty Casas

El mes de juny de 2020 ens va deixar la professora Caty Casas. Transcorreguts uns mesos, les seves companyes de l'Institut de Neurocències (INc) li dediquen unes paraules com a homenatge.