Personal UAB

Personal acadèmic i investigador

Priorització de places de professorat permanentPriorització places de Catedràtic d'Universitat

Convocatòria de Mèrits Rellevants:
Per presentar-vos a la convocatòria descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir
A continuació trobareu, separat per àmbits, els excels on anotar els mèrits així com el formulari de presentació:
Àmbit de Ciències Socials i d’Humanitats
Àmbit de Ciències, Biociències, CC de la Salut i Enginyeria
Comissions d'avaluació dels merits rellevants (31/10/2018)

Resolució provisional de candidatures (16/11/2018)
Resolució definitiva de candidatures (28/11/2018)

Priorització places de Catedràtic Laboral

Convocatòria de Mèrits Rellevants:
Per presentar-vos a la convocatòria descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir
A continuació trobareu, separat per àmbits, els excels on anotar els mèrits així com el formulari de presentació:
Àmbit de Ciències Socials i d’Humanitats
Àmbit de Ciències, Biociències, CC de la Salut i Enginyeria
Comissions d'avaluació dels merits rellevants (31/10/2018)

Resolució provisional de candidatures (16/11/2018)
Resolució definitiva de candidatures (28/11/2018)

Priorització places de Professorat Agregat (RyC amb certificat I3)

Priorització places de Professorat Agregat

Priorització places de Professorat Agregat (Oferta Pública Adicional)