Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Priorització de places de professorat permanent

Oferta Pública 2021

Priorització de places permanents mitjançant convocatòria interna de mèrits rellevants

Oferta Pública 2020

 

Priorització de places permanents mitjançant convocatòria interna de mèrits rellevants

Segona fase d’avaluació de mèrits

A continuació trobareu els excels on anotar els mèrits així com el formulari de presentació:

Excels d’intrucció de mèrits per àmbits:

Formulari de presentació

Priorització places de Professorat Agregat

Priorització places de Catedràtic d'Universitat

Convocatòria de Mèrits Rellevants:

Per presentar-vos a la convocatòria descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir

A continuació trobareu, separat per àmbits, els excels on anotar els mèrits així com el formulari de presentació:
Àmbit de Ciències Socials i d’Humanitats

Àmbit de Ciències, Biociències, CC de la Salut i Enginyeria

Comissions d'avaluació dels merits rellevants 
Resolució provisional de candidatures (28/9/2020)
Resolució definitiva de candidatures (5/10/2020)

Resolució provisional de resultats (20/11/2020)

Resolució definitiva de resultats

Priorització places de Catedràtic Laboral

Convocatòria de Mèrits Rellevants:

Per presentar-vos a la convocatòria descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir

A continuació trobareu, separat per àmbits, els excels on anotar els mèrits així com el formulari de presentació:
Àmbit de Ciències Socials i d’Humanitats

Àmbit de Ciències, Biociències, CC de la Salut i Enginyeria

Comissions d'avaluació dels merits rellevants


Resolució provisional de candidatures (28/9/2020)

Resolució definitiva de candidatures (5/10/2020)

Resolució provisional de resultats

Resolució definitiva de resultats (26/11/2020)

Oferta pública 2019

  Priorització places de Professorat Agregat

Convocatòria de Mèrits Rellevants:
Per presentar-vos a la convocatòria descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir
A continuació trobareu, separat per àmbits, els excels on anotar els mèrits així com el formulari de presentació:
Àmbit de Ciències Socials i d’Humanitats
Àmbit de Ciències, Biociències, CC de la Salut i Enginyeria

Resolució provisional de candidatures (15/11/2019)
Resolució definitiva de candidatures (27/11/2019)
Resolució provisional de resultats 

Resolució definitiva de resultats 

 

  Priorització places de Catedràtic d'Universitat

Convocatòria de Mèrits Rellevants:
Per presentar-vos a la convocatòria descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir
A continuació trobareu, separat per àmbits, els excels on anotar els mèrits així com el formulari de presentació:
Àmbit de Ciències Socials i d’Humanitats
Àmbit de Ciències, Biociències, CC de la Salut i Enginyeria
Comissions d'avaluació dels merits rellevants 

 

  Priorització places de Catedràtic Laboral

Convocatòria de Mèrits Rellevants:
Per presentar-vos a la convocatòria descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir
A continuació trobareu, separat per àmbits, els excels on anotar els mèrits així com el formulari de presentació:
Àmbit de Ciències Socials i d’Humanitats
Àmbit de Ciències, Biociències, CC de la Salut i Enginyeria
Comissions d'avaluació dels merits rellevants

Oferta pública 2018


Priorització places de Professorat Agregat


Priorització places de Professorat Agregat (Oferta Pública Adicional)

Convocatòria de Mèrits Rellevants:
Per presentar-vos a la convocatòria descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir
A continuació trobareu, separat per àmbits, els excels on anotar els mèrits així com el formulari de presentació:
Àmbit de Ciències Socials i d’Humanitats
Àmbit de Ciències, Biociències, CC de la Salut i Enginyeria

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATURES (20/02/2019)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE RESULTATS (09/07/2019)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE RESULTATS (24/07/2019)

COMISSIONS MÈRITS RELLEVANTS 2018

Priorització places de Catedràtic d'Universitat

Convocatòria de Mèrits Rellevants:
Per presentar-vos a la convocatòria descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir
A continuació trobareu, separat per àmbits, els excels on anotar els mèrits així com el formulari de presentació:
Àmbit de Ciències Socials i d’Humanitats
Àmbit de Ciències, Biociències, CC de la Salut i Enginyeria

Resolució provisional de candidatures (16/11/2018)
Resolució definitiva de candidatures (28/11/2018)
Resolució provisional de resultats (01/04/2019)

Resolució definitiva de resultats (24/04/2019)
Correcció resolució definitiva (07/05/2019)


Priorització places de Catedràtic Laboral
 

Convocatòria de Mèrits Rellevants:
Per presentar-vos a la convocatòria descarregueu-vos el document que hi ha a continuació on trobareu una guia detallada dels passos a seguir
A continuació trobareu, separat per àmbits, els excels on anotar els mèrits així com el formulari de presentació:
Àmbit de Ciències Socials i d’Humanitats
Àmbit de Ciències, Biociències, CC de la Salut i Enginyeria


Priorització places de Professorat Agregat (RyC amb certificat I3)