Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Retribucions del Personal Acadèmic i Investigador

Retribucions del personal acadèmic

Consulta de la nòmina i altres gestions personals

A l'espai Gestions Personals podreu consultar les vostres nòmines i el certificat de renda anual. Així mateix, podreu notificar els canvis en les vostres dades bancàries i veure l'estat d'aquestes sol·licituds.

Cada treballador també podrà consultar, en una primera fase, les seves dades administratives i del seu lloc de treball, els permisos i llicències sol·licitats (des de la data d’implementació de l’aplicació Universitas XXI-Hominis), així com el seu full de serveis segons el col·lectiu al qual pertany.

- PAS: serveis prestats a la UAB, titulacions, contractes.
- PDI: serveis prestats a la UAB, titulacions, contractes, càrrecs acadèmics, trams de docència i recerca estatals i bàsics.

Posteriorment estaran disponibles altres informacions del treballador (com els triennis i els trams autònomics) i altres tràmits a realitzar.
 

Retribucions del personal 2023 (Excel) 

(inclou l'increment aplicat a partir de gener de 2023)


Dietes:
- Normativa de viatges (actualitzada a setembre 2015)

Bestretes:
- Sol·licitud de bestreta