La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Sobre el web

Sobre el web

ESTADÍSTIQUES

La UAB posa al teu abast les estadístiques sobre les visites que rep el seu web. Les estadístiques s'actualitzen cada dissabte i pots consultar les dades des de setembre de 2004, data de posada en funcionament del portal.

La navegació s'estructura en dos frames: al de l'esquerra, trobaràs el sumari de la informació i a la dreta, el contingut que hagis seleccionat. La pàgina que s'obre per defecte és la que recull el resum de les dades del mes actual. Entre d'altres qüestions, podràs saber el nombre de visitants, els dies en què es van rebre més visites, les pàgines més sol·licitades, la procedència geogràfica dels internautes i des de quines planes o cercadors s'accedeix al web.

Estadístiques de www.uab.es


NORMATIVA

La normativa sobre el web de la UAB pretén, d'una banda, harmonitzar el desig de la nostra comunitat universitària de comunicar i de difondre informació de manera descentralitzada i, per l'altra, racionalitzar els recursos i mitjans tècnics de què disposa la xarxa informàtica de la UAB.

Normativa sobre el web de la Universitat Autònoma de Barcelona (pdf).