International Tracks

Què és

Els Internacional Tracks (IT) son propostes formatives de 24 ECTS integrats per una selecció d’assignatures de grau i/o màster d’àmbits i temàtiques d’interès general o específic, impartides en anglès, durant el primer o segon semestre del curs acadèmic. L’objectiu d’aquest programa és que estudiants de grau i màster d’universitats estrangeres, interessats en realitzar una mobilitat internacional puguin cursar un semestre complert a la nostra universitat i rebre’n la certificació corresponent. 

Els IT garanteixen la compatibilitat d’horaris i la certificació de la formació en crèdits transferibles. Les temàtiques dels IT poden ser específiques, d’un àmbit o disciplina concreta, o interdisciplinàries, de més d’un àmbit o disciplina. A més a més de la temàtica central del track, tots els tracks disposaran d’una assignatura de l’àmbit de les arts i humanitats i de les ciències socials que l’estudiant podrà cursar com complementària de l’itinerari.