International Tracks

(Un)ruling the World. Politics and Ideologies

(Un)ruling the World. Politics and Ideologies

Des de 1945, el món ha estat testimoni de bases polítiques i ideològiques sòlides. No obstant això, algunes qüestions semblen tornar cíclicament al centre d’atenció. L’objectiu d’aquest itinerari és analitzar la disposició política d’una sèrie de països, entre els quals els d’Europa, per comprendre per què uns certs elements de la ideologia política estan en alça per desmantellar de nou les estructures polítiques i socials actuals. 

Període acadèmic: 1r semestre (12/09/2023 - 09/02/2024)

Des de 1945, el món ha estat testimoni de bases polítiques i ideològiques sòlides. No obstant això, algunes qüestions semblen tornar cíclicament al centre d’atenció. L’objectiu d’aquest itinerari és analitzar la disposició política d’una sèrie de països, entre els quals els d’Europa, per comprendre per què uns certs elements de la ideologia política estan en alça per desmantellar de nou les estructures polítiques i socials actuals.

  • Perfil de l’estudiant:

Aquest International Track (IT) s’adreça a estudiants de qualsevol grau que tinguin interès a complementar la formació bàsica amb una selecció de matèries específiques en qüestions relacionades amb la política i les ideologies. No es necessita cap coneixement previ en aquest camp per inscriure’s a l’IT. La decisió final la prendrà el coordinador acadèmic del programa.

(Un)ruling the World. Politics and Ideologies' Courses

Assignatura Crèdits Guies docents

Political Institutions

6ECTS Study guide

Contemporary Social Structures

6ECTS Study guide

From Fascism to National-Populism

6ECTS Study guide
Research Internship 6ECTS Study guide

A part de les assignatures obligatòries del Track, podeu triar, opcionalment, cursar una assignatura optativa de la llista següent. En podeu triar una o no fer-ne cap. 

Assignatures optatives Crèdits Guies docents

Comparative Literature

6ECTS Study guide
Cultural History of the British Isles 6ECTS Study guide

Exploring World Geography: Places and Regions in Human Geography 

6ECTS 

Study guide

Introduction to Linguistics

6ECTS 

Study guide

Universal Contemporary History (from 1945)

6ECTS 

Study guide

Aquest track està compost per un total de 24 crèdits ECTS. Si es cursa una assignatura optativa, el còmput és de 30 crèdits ECTS.  

Horaris

En aquest document document, trobareu l'horari de cada Track Internacional, un a cada full. En blau veureu les assignatures obligatòries, mentre que en diferents colors, les optatives. Abans de fer la matrícula, comproveu que l'assignatura optativa que voleu cursar és compatible pel que fa als horaris amb les assignatures obligatòries de l'itinerari corresponent.

Les assignatures obligatòries encara s'estan incorporant a l'horari. A anunciar correctament. "Pràctiques de recerca" encara no està a l'horari, ja que estem treballant en el seu calendari.

Aquests horaris es basen en els horaris actuals del curs 2022-23. Algunes assignatures poden veure's afectades pels canvis per al curs 2023-22. La informació s'actualitzarà.

Tingues en compte que per al Research Internship encara no hi ha un horari preestablert, ja que l'horari s'ha d'acordar amb el teu supervisor de pràctiques i/o del track. Un cop hagis escollit l'assignatura optativa de la teva TRACK —en cas que vulguis fer-la— pots reunir-te amb el teu director i ensenyar-li el teu calendari. Junts decidireu el calendari exacte de les vostres pràctiques. Com a aproximació, hauríeu de fer unes 150 hores (corresponent a un mòdul de 6 ECTS).   

Requeriments 

Els estudiants la llengua materna dels quals no sigui l’anglès, hauran d’acreditar que tenen el nivell C1 d’aquesta llengua (Marc europeu comú de referència per a les llengües). 

Els estudiants han d’haver completat 60 crèdits ECTS a la seva universitat d’origen, que equivalen al primer any dels estudis de grau.  

Informació de matriculació

Informació acadèmica i coordinació: 

Dra. Susagna Tubau, Professora i Vice-degana de Pràctiques i de Mobilitat: susagna.tubau@uab.cat; ga.lletres@uab.cat. Tel. +34 93 581 17 58. 

Per al procés d’admissió: 

Unitat de Suport a la Mobilitat de l’Àrea de Relacions Internacionals: international.tracks@uab.cat . Tel:. +34 93 586 84 99 / 31 55. 

Calendari d'admissió 

Si us plau, tingueu en compte que cada any hi pot haver petits canvis en les dates

 
Període Procediment
Des de finals d'abril a finals de juny  Pre-inscripció a través de l’Àrea de Relacions Internacionals. 
Des de juny al juliol Notificacions de les resolucions 
Durant setembre Matrícula

 Documentació 

Haureu de recollir i escanejar la documentació obligatòria següent i adjuntar-la a la matrícula en línia: 

  • Estudiants europeus: una còpia del document d’dentitat. 
  • Etudiants no europeus: una còpia del passaport. 
  • Expedient acadèmic. 
  • Assegurança sanitària (s'ha de presentar a l'arribada a la UAB)
  • Certificat de nivell C1 d’anglès (excepte els parlants nadius)