International Tracks

Smart Cities

Smart and Sustainable Cities

El track Smart Cities té com a objectiu oferir una visió multidisciplinària de la gestió de les ciutats intel·ligents mitjançant la combinació de l’anàlisi de dades, la planificació urbana i la innovació. 

Període acadèmic: 2n semestre (10/02/2025 - 04/07/2025) Dates orientatives

No s'ofereix el curs 2024/25

 

El track Smart Cities té com a objectiu oferir una visió multidisciplinària de la gestió de les ciutats intel·ligents mitjançant la combinació de l’anàlisi de dades, la planificació urbana i la innovació. 

  • Perfil de l’estudiant   

Els estudiants han d’haver fet cursos bàsics de matemàtiques (àlgebra i càlcul) i d’introducció a temes de programació, preferiblement Python. La decisió final la prendrà el coordinador acadèmic del programa. 

 

Smart Cities Assignatures
Assignatures Crèdits Guies docents
Regional and Urban Planning 6ECTS Study guide (2022-23)

Models of Urban Innovation and Citizenship Science

6ECTS Study guide

Embedded Systems

6ECTS Study guide
Research Internship 6ECTS Study guide

A part de les assignatures obligatòries del Track, podeu triar, opcionalment, cursar una assignatura optativa de la llista següent. Podeu triar-ne una o no fer-ne cap. 

Assignatures optatives Crèdits Guies docents
Contemporary History of the British Isles 6ECTS Study guide
Introduction to English Literature 6ECTS Study guide
Introduction to the Social and Cultural Anthropology 6ECTS Study guide
Introduction to the Philosophy of Language 6ECTS Study guide

Aquest track està compost per un total de 24 crèdits ECTS. En cas de cursar una assignatura optativa, el còmput és de 30 crèdits ECTS. 

Horari

En aquest document, trobareu l'horari de cada Track Internacional, un a cada full. En blau veureu les assignatures obligatòries, mentre que en diferents colors, les optatives. Abans de fer la matrícula, comproveu que l'assignatura optativa que voleu cursar és compatible pel que fa als horaris amb les assignatures obligatòries de l'itinerari corresponent.

Les assignatures obligatòries encara s'estan incorporant a l'horari. A anunciar correctament. En aquest cas, hi ha dues assignatures obligatòries que són incompatibles. Estem treballant per fer-ho compatible, així que l'horari es veurà afectat.

"Pràctiques de recerca" encara no està a l'horari, ja que estem treballant en el seu calendari.

Aquests horaris es basen en els horaris actuals del curs 2022-23. Algunes assignatures poden veure's afectades pels canvis per al curs 2023-22. La informació s'actualitzarà.

Tingues en compte que per a les PRÀCTIQUES no hi ha un horari preestablert, ja que s'ha de convenir amb el teu supervisor.

Requeriments

Els estudiants han d’haver fet cursos bàsics de matemàtiques (àlgebra i càlcul) i d’introducció a temes de programació, preferiblement Python. La decisió final la prendrà el coordinador acadèmic del programa. 

Informació de matriculació 

Informació acadèmica i coordinació

Per al procés d’admissió:

Mobility and Exchange Unit at the International Relations Office: international.tracks@uab.cat. Tel:+34 93 586 8499/3155 

Calendari d'admissió 

Si us plau, tingueu en compte que cada any hi pot haver petits canvis en les dates.

1r peíode d'admissió
Període Procediment
Des de finals d'abril a finals de juny  Pre-inscripció a través de l’Àrea de Relacions Internacionals. 
Des de juny al juliol Notificacions de les resolucions 
Durant setembre Matrícula
2n període d'admissió
Període Procediment
Mitjans de setembre a finals de novembre Pre-inscripció a través de l’Àrea de Relacions Internacionals. 
Des de novembre fins desembre Notificacions de les resolucions 
Al llarg de febrer Matrícula
Documentació

Haureu de recollir i escanejar la documentació obligatòria següent i adjuntar-la a la matrícula en línia: 

  • Estudiants europeus: una còpia del document d’dentitat. 
  • Etudiants no europeus: una còpia del passaport. 
  • Expedient acadèmic. 
  • Assegurança sanitària (s'ha de presentar a l'arribada a la UAB)
  • Certificat de nivell C1 d’anglès (excepte els parlants nadius)