International Tracks

Global Law

Artificial Intelligence

Vivim en un món cada cop més globalitzat i interconnectat on els canvis socials i les solucions als nous problemes que requereixen decisions legals s'han de produir des d'una perspectiva multidisciplinària i supranacional. Independentment de l'àmbit en què treballin i estiguin especialitzats, tots els advocats han d'incloure una visió global del paper del dret en la societat actual.

Període acadèmic: 2n semestre (10/02/2025 - 04/07/2025) Dates orientatives

Vivim en un món cada cop més globalitzat i interconnectat on els canvis socials i les solucions als nous problemes que requereixen decisions legals s'han de produir des d'una perspectiva multidisciplinària i supranacional. Independentment de l'àmbit en què treballin i estiguin especialitzats, tots els advocats han d'incloure una visió global del paper del dret en la societat actual.

  • Perfil de l'estudiant

Aquest International Track s'adreça especialment als estudiants amb un màster en dret, o estudiants que hagin superat 180 crèdits ECTS o estiguin en l'últim any d'un grau que inclouen assignatures de dret, ciències polítiques o relacions internacionals. La decisió final de la selecció la prendrà el coordinador del programa.

Global Law
Assignatures Crèdits Guies docents

Gender and Law 

6ECTS 

Study guide 

Law and Technology 

6ECTS 

Study guide 

International Commercial Law 

6ECTS 

Study guide 

Internationalisation of International Institutions 

6ECTS 

Study guide 

A part de les assignatures obligatòries del Track, podeu triar, opcionalment, cursar una assignatura optativa de la llista següent. Podeu triar-ne una o no fer-ne cap. 

Assignatures optatives Crèdits Guies docents
Contemporary History of the British Isles 6ECTS Study guide
Contemporary History of Europe (fromn 1945)  6ECTS Study guide
Introduction to the Social and Cultural Anthropology 6ECTS Study guide
Theory of Democracy 6ECTS Study guide
The gender prespective in the contemporary world 6ECTS Study guide

Aquest track està compost per un total de 24 crèdits ECTS. En cas de cursar una assignatura optativa, el còmput és de 30 crèdits ECTS. 

Horari

En aquest document, trobareu l'horari de cada Track Internacional, un a cada full. En blau veureu les assignatures obligatòries, mentre que en diferents colors, les optatives. Abans de fer la matrícula, comproveu que l'assignatura optativa que voleu cursar és compatible pel que fa als horaris amb les assignatures obligatòries de l'itinerari corresponent.

Les assignatures obligatòries encara s'estan incorporant a l'horari. A anunciar correctament. "Pràctiques de recerca" encara no està a l'horari, ja que estem treballant en el seu calendari.

Aquests horaris es basen en els horaris actuals del curs 2022-23. Algunes assignatures poden veure's afectades pels canvis per al curs 2023-22. La informació s'actualitzarà.

Tingues en compte que per a les PRÀCTIQUES no hi ha un horari preestablert, ja que s'ha de convenir amb el teu supervisor.

Requiriments

Aquest itinerari internacional s'adreça especialment a estudiants amb màster en dret, o estudiants que hagin superat 180 crèdits ECTS o estiguin en l'últim any d'un grau que inclouen assignatures de dret, ciències polítiques o relacions internacionals. La decisió final de la selecció la prendrà el coordinador del programa.

Informació de matriculació 

Informació de registre

Informació i coordinació acadèmica:

  • Informació acadèmica relacionada amb l'itinerari: Dra. Noelia Igareda, Coordinadora de Mobilitat de la Facultat de Dret: noelia.igareda@uab.cat.
  • Oficina d'Intercanvi a la Facultat de Dret: intercanvis.dret@uab.cat. Tel. +34 93 581 10 79.
  • Oficina de Gestió Acadèmica de la Facultat de Dret: ga.law@uab.cat. Tel. 93 581 10 62.

Informació sobre el procés d'admissió:

Unitat de Mobilitat i Intercanvi de l'Oficina de Relacions Internacionals: international.tracks@uab.cat. Tel.: +34 93 586 84 99 / 31 55

Calendari d'admissió 

Si us plau, tingueu en compte que cada any hi pot haver petits canvis en les dates.

1r període d'admissió
Període Procediment
Des de finals d'abril a finals de juny  Pre-inscripció a través de l’Àrea de Relacions Internacionals. 
Des de juny al juliol Notificacions de les resolucions 
Durant setembre Matrícula
2n període d'admissió
Període Procediment
Mitjans de setembre a finals de novembre Pre-inscripció a través de l’Àrea de Relacions Internacionals. 
Des de novembre fins desembre Notificacions de les resolucions 
Al llarg de febrer Matrícula
Documentació

Haureu de recollir i escanejar la documentació obligatòria següent i adjuntar-la a la matrícula en línia: 

  • Estudiants europeus: una còpia del document d’dentitat. 
  • Etudiants no europeus: una còpia del passaport. 
  • Expedient acadèmic. 
  • Assegurança sanitària (s'ha de presentar a l'arribada a la UAB)
  • Certificat de nivell C1 d’anglès (excepte els parlants nadius)