International Tracks

Genomics & Genetic Risk

Assessing Genetic Risks

L’IT de Genomics & Genetic Risk ofereix l’oportunitat d’aprendre sobre els danys a l’ADN, les mutacions, l’evolució genètica, la genòmica poblacional i les tècniques d’estudi del genoma humà com les tecnologies de seqüenciació i la bioinformàtica, així com d’aprofundir en els conceptes de risc genètic i biomonitoratge. El track va acompanyat d’una estada de pràctiques en un laboratori de recerca genètica. 

Període acadèmic: 1r semestre (09/09/2024 - 07/02/2025) Dates orientatives

L’IT de Genomics & Genetic Risk ofereix l’oportunitat d’aprendre sobre els danys a l’ADN, les mutacions, l’evolució genètica, la genòmica poblacional i les tècniques d’estudi del genoma humà com les tecnologies de seqüenciació i la bioinformàtica, així com d’aprofundir en els conceptes de risc genètic i biomonitoratge. El track va acompanyat d’una estada de pràctiques en un laboratori de recerca genètica.

 • Perfil de l’estudiant  

Es recomana que l’alumnat interessat a inscriure’s en aquest track hagi completat el programa de grau o 180 crèdits ECTS en el camp de les biociències (per exemple: Bioquímica, Biotecnologia, Biologia, Biomedicina, Genètica, Microbiologia, Bioinformàtica, Medicina i Veterinària o similars). La decisió final la prendrà el coordinador acadèmic del programa.

Genomics & Genetic Risk's Courses
Assignatures Crèdits Guies docents

Genomics

6ECTS Study guide

Genetic Risk

6ECTS Study guide

Lab Internship

12ECTS Study guide

A part de les assignatures obligatòries del Track, podeu triar, opcionalment, cursar una assignatura optativa de la llista següent. Podeu triar-ne una o no fer-ne cap. 

Assignatures optatives Crèdits Guies docents
Contemporary Social Structures 6ECTS Study guide
Comparative Literature 6ECTS Study guide
Cultural History of the British Isles  6ECTS Study guide
Ethics (Artificial Intelligence)  6ECTS Study guide
Mind and Brain I  6ECTS Study guide
Universal Contemporary History (from 1945)  6ECTS Study guide
World Economic History 6ECTS Study guide

Aquest track està compost d'un total de 24 crèdits ECTS. En cas de cursar una assignatura optativa, el còmput total serà de 30 crèdits ECTS.

Horari

Tingueu en compte que per a LAB INTERNSHIP no hi ha un calendari preestablert per a les pràctiques de laboratori, i l'horari s'ha d'acordar amb el vostre supervisor de laboratori. Un cop hagis escollit totes les assignatures optatives del teu TRACK, pots conèixer el teu supervisor de laboratori i mostrar-li el teu calendari. Entre tots decidireu quins dies i hores haureu d'assistir al laboratori. A manera aproximada, com que es tracta d'una pràctica de 12 ECTS, hauríeu de fer unes 300 hores al laboratori. Això són uns 40 dies a temps complet o 80 dies a mitja jornada.

Requisits

Aquest track s’ofereix completament en anglès, de manera que els estudiants internacionals han de tenir un bon nivell d’aquesta llengua per poder inscriure-s’hi.   

Es recomana que l’alumnat interessat a inscriure’s en aquest IT hagi completat el programa de grau o estigui en l’últim any del grau, i que aquests estudis siguin en el camp de les biociències (per exemple: Bioquímica, Biotecnologia, Biologia, Biomedicina, Genètica, Microbiologia, Bioinformàtica, Medicina, Veterinària o similar).     

Com s’esmenta a la definició del track (més amunt), aquest va acompanyat d’una estada de pràctiques en un laboratori de recerca genètica, per tant, s’avaluarà l’adequació dels candidats als diferents llocs disponibles per dur a terme la prova, segons el seu currículum acadèmic.  

Si us plau, tingueu en compte que per a les pràctiques de laboratori no hi ha un calendari preestablert, sinó que el calendari s’ha d’acordar amb el vostre supervisor de laboratori. Un cop hàgiu triat totes les assignatures, obligatòries i optatives, del vostre track, podeu citar-vos amb el vostre supervisor de laboratori i mostrar-li el calendari. Junts decidireu quins dies i quines hores haureu d’assistir al laboratori. Com que es tracta d’unes pràctiques ECTS, s’han de fer aproximadament unes 300 hores al laboratori, que equivalen a uns 40 dies a temps complet o 80 dies a mitja jornada. 

Informació de matriculació

Per al procés d’admissió:  

 • Unitat de Suport a la Mobilitat de l’Àrea de Relacions Internacionals: International.tracks.uab.cat. Tel: +34 93 586 84 99 / 31 55.  

Informació acadèmica i coordinació:  

 • Marta Martín, Vice-Degana de Mobilitat, Promoció i Comunicació de la Facultat de Biociències: marta.martin.uab.cat, dg.biociencies.uab.cat.  

 • Oficina d’Intercanvis de la Facultat de Biociències: intercanvis.biociencies@uab.cat. Tel. +34 93 581 37 12.  

 • Gestió Acadèmica de la Facultat de Biociències: ga.biociencies@uab.cat. Tel. +34 93 581 37 12.  

Calendari d'admissió 

Si us plau, tingueu en compte que cada any hi pot haver petits canvis en les dates

1r peíode d'admissió
Període Procediment
Des de finals d'abril a finals de juny  Pre-inscripció a través de l’Àrea de Relacions Internacionals. 
Des de juny al juliol Notificacions de les resolucions 
Durant setembre Matrícula
Documentació

Haureu de recollir i escanejar la documentació obligatòria següent i adjuntar-la a la matrícula en línia: 

 • Estudiants europeus: una còpia del document d’dentitat. 
 • Etudiants no europeus: una còpia del passaport. 
 • Expedient acadèmic. 
 • Carta de motivació.
 • Assegurança sanitària (s'ha de presentar a l'arribada a la UAB)
 • Certificat de nivell C1 d’anglès (excepte els parlants nadius)