International Tracks

Understanding the World

Understanding Europe, Understanding the World

Centrant-se en l’estudi del món, aquest ITIpretén aprofundir en la comprensió del món a través de l’anàlisi de la història, l’economia i la política de les societats occidentals en l’era postcolonial. Els estudiants podran relacionar els punts de vista eurocèntrics d’Occident amb una perspectiva més universal de l’organització social, política i econòmica.

Període acadèmic: 2n semestre (10/02/2025 - 04/07/2025) Dates orientatives

Centrant-se en l’estudi del món, aquest itinerari pretén aprofundir en la comprensió del món a través de l’anàlisi de la història, l’economia i la política de les societats occidentals en l’era postcolonial. Els estudiants podran relacionar els punts de vista eurocèntrics d’Occident amb una perspectiva més universal de l’organització social, política i econòmica.  

  • Perfil de l’estudiant: 

Aquest International track (IT) s’adreça als estudiants de qualsevol grau interessats a complementar la seva formació bàsica amb una selecció de temes específics en qüestions relacionades amb la política internacional. No es necessita cap coneixement previ en aquest camp per inscriure’s en aquest IT. 

Understanding the World' Courses

Assignatures Crèdits Guies docents

Theory of Democracy

6ECTS Study guide

International Relations

6ECTS Study guide

Social Movements (since 1945)

6ECTS Study guide
Research Internship 6ECTS Study guide

A part de les assignatures obligatòries del Track, podeu triar, opcionalment, cursar una assignatura optativa de la llista següent. Podeu triar-ne una o no fer-ne cap. 

Assignatures optatives Crèdits Guies docents
Contemporary History of East Asia (from 1945) 6ECTS Study guide
Contemporary History of the British Isles 6ECTS Study guide
Introduction to English Literature 6ECTS Study guide
Introduction to the Social and Cultural Anthropology 6ECTS Study guide
Introduction to the Philosophy of Language 6ECTS Study guide
The gender perspective in the contemporary world  6ECTS Study guide

Aquest track està compost per un total de 24 crèdits ECTS. Si es cursa una assignatura optativa, el còmput és de 30 crèdits ECTS.   

Horari

En aquest document, trobareu l'horari de cada Track Internacional, un a cada full. En blau veureu les assignatures obligatòries, mentre que en diferents colors, les optatives. Abans de fer la matrícula, comproveu que l'assignatura optativa que voleu cursar és compatible pel que fa als horaris amb les assignatures obligatòries de l'itinerari corresponent.

Les assignatures obligatòries encara s'estan incorporant a l'horari. A anunciar correctament. "Pràctiques de recerca" encara no està a l'horari, ja que estem treballant en el seu calendari.

Aquests horaris es basen en els horaris actuals del curs 2022-23. Algunes assignatures poden veure's afectades pels canvis per al curs 2023-22. La informació s'actualitzarà.

Tingues en compte que per al Research Internship encara no hi ha un horari preestablert, ja que l'horari s'ha d'acordar amb el teu supervisor de pràctiques i/o del track. Un cop hagis escollit l'assignatura optativa de la teva TRACK —en cas que vulguis fer-la— pots reunir-te amb el teu director i ensenyar-li el teu calendari. Junts decidireu el calendari exacte de les vostres pràctiques. Com a aproximació, hauríeu de fer unes 150 hores (corresponent a un mòdul de 6 ECTS).   

Requeriments 

Els estudiants la llengua materna dels quals no sigui l’anglès, hauran d’acreditar que tenen el nivell C1 d’aquesta llengua (Marc europeu comú de referència per a les llengües). 

Els estudiants han d’haver completat 60 crèdits ECTS a la seva universitat d’origen, que equivalen al primer any dels estudis de grau.  

Informació de matriculació

Informació acadèmica i coordinació: 

Dr. Nicola Di Nino, Professor i Vice-degà de Pràctiques i de Mobilitat: nicola.DiNino@uab.catga.lletres@uab.cat. Tel. +34 93 581 17 58.

Per al procés d’admissió: 

Unitat de Suport a la Mobilitat de l’Àrea de Relacions Internacionals: international.tracks@uab.cat . Tel:. +34 93 586 84 99 / 31 55. 

Calendari d'admissió 

Si us plau, tingueu en compte que cada any hi pot haver petits canvis en les dates

1r peíode d'admissió
Període Procediment
Des de finals d'abril a finals de juny  Pre-inscripció a través de l’Àrea de Relacions Internacionals. 
Des de juny al juliol Notificacions de les resolucions 
Durant setembre Matrícula
2n període d'admissió
Període Procediment
Mitjans de setembre a finals de novembre Pre-inscripció a través de l’Àrea de Relacions Internacionals. 
Des de novembre fins desembre Notificacions de les resolucions 
Al llarg de febrer Matrícula
Documentació 

Haureu de recollir i escanejar la documentació obligatòria següent i adjuntar-la a la matrícula en línia: 

  • Estudiants europeus: una còpia del document d’dentitat. 
  • Etudiants no europeus: una còpia del passaport. 
  • Expedient acadèmic. 
  • Assegurança sanitària (s'ha de presentar a l'arribada a la UAB)
  • Certificat de nivell C1 d’anglès (excepte els parlants nadius)