International Tracks

Materials and Nanotechnologies Applications

Materials and Nanotechnologies Applications

El track Materials and Nanotechnologies Applications té com a objectiu oferir una visió general de com els materials, nanomaterials i bionanosistemes són sintetitzats i utilitzats per a aplicacions mèdiques, químiques i ambientals.

Període acadèmic: 1r semestre (09/09/2024 - 07/02/2025) Dates orientatives

El track Materials and Nanotechnologies Applications té com a objectiu oferir una visió general de com els materials, nanomaterials i bionanosistemes són sintetitzats i utilitzats per a aplicacions mèdiques, químiques i ambientals.    

  • Perfil de l’estudiant  

Aquest international track (IT) està adreçat a estudiants que estiguin cursant el primer any d’un màster relacionat amb el tema de l’IT. També s’adreça al estudiants que hagin completat 180 crèdits ECTS o tres anys de graus relacionats amb el camp de les ciències. La decisió final la prendrà el coordinador acadèmic del programa. 

Materials and Nanotechnologies Applications' Courses
Assignatures Crèdits Guies docents

Nanotechnology for Diagnostics

6ECTS Study guide

Nanochemistry: from Small Molecules to Nanoporous Materials

6ECTS Study guide

Nanotechnology for Therapy and Remediation

6ECTS Study guide

Polymeric Materials and Biomaterials

6ECTS Study guide

A part de les assignatures obligatòries del Track, podeu triar, opcionalment, cursar una assignatura optativa de la llista següent. Podeu triar-ne una o no fer-ne cap. 

Assignatures Crèdits Guies docents
Comparative Literature 6ECTS Study guide
Cultural History of the British Isles  6ECTS Study guide
Political Institutions  6ECTS Study guide
World Economic History  6ECTS Study guide

Aquest track està compost per un total de 24 crèdits ECTS. En cas de cursar una assignatura optativa, el còmput és de 30 crèdits ECTS. 

Horari

En aquest document, trobareu l'horari de cada Track Internacional, un a cada full. En blau veureu les assignatures obligatòries, mentre que en diferents colors, les optatives. Abans de fer la matrícula, comproveu que l'assignatura optativa que voleu cursar és compatible pel que fa als horaris amb les assignatures obligatòries de l'itinerari corresponent.

Les assignatures obligatòries encara s'estan incorporant a l'horari. A anunciar correctament. En aquest cas, hi ha dues assignatures obligatòries que són incompatibles. Estem treballant per fer-ho compatible, així que l'horari es veurà afectat.

"Pràctiques de recerca" encara no està a l'horari, ja que estem treballant en el seu calendari.

Aquests horaris es basen en els horaris actuals del curs 2022-23. Algunes assignatures poden veure's afectades pels canvis per al curs 2023-22. La informació s'actualitzarà.

Les assignatures obligatòries encara s’han d’adaptar a l’horari i queda pendent anunciar-les correctament. L’assignatura de Pràctiques encara no és a l’horari, ja que s’està treballant en un horari propi.

Requeriments

Aquest International Track (IT) s’adreça a estudiants que estiguin cursant el primer any d’un màster relacionat amb el tema de l’IT. També s’adreça a estudiants que hagin completat 180 crèdits ECTS o tres anys de graus relacionats amb el camp de les ciències. La decisió final la prendrà el coordinador acadèmic del programa. 

Informació de matriculació  

Informació acadèmica i coordinació:

Per al procés d'admissió: 

Unitat de Suport a la Mobilitat l’Àrea de Relacions Internacionals: international.tracks@uab.cat. Tel:+34 93 586 8499/3155 

Calendari d'admissió 

Si us plau, tingueu en compte que cada any hi pot haver petits canvis en les dates.

1r peíode d'admissió
Període Procediment
Des de finals d'abril a finals de juny  Pre-inscripció a través de l’Àrea de Relacions Internacionals. 
Des de juny al juliol Notificacions de les resolucions 
Durant setembre Matrícula
Documentació

Haureu de recollir i escanejar la documentació obligatòria següent i adjuntar-la a la matrícula en línia: 

  • Estudiants europeus: una còpia del document d’dentitat. 
  • Etudiants no europeus: una còpia del passaport. 
  • Expedient acadèmic. 
  • Assegurança sanitària (s'ha de presentar a l'arribada a la UAB)
  • Certificat de nivell C1 d’anglès (excepte els parlants nadius)