Estudiants

Actualitat Estudiants

Enquestes d'avaluació docent

Enquestes d'avaluació del segon semestre

Ja estan en marxa les enquestes d'avaluació del segon semestre del curs 2020-2021 corresponents a l’actuació docent del professorat i a les assignatures / mòduls. Ambdues es poden respondre entre els mesos de maig i juliol.