Discapacitat i NEE

Responsables d'inclusió

Responsables d'inclusió

Aquests són els responsables d'inclusió de referència per a alumnat amb discapacitat i/o necessitats educatives específiques a les facultats i escoles de la UAB pel curs 2022-2023:

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

  • Sonia Casillas Viladerrams. Vicedegana d'Estudiants i Ocupabilitat, sonia.casillas@uab.cat / 935 81 27 30 

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

 

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

Aquestes són les persones de referència a la teva facultat:

  • Alexandra Simon Villar, Coordinadora d’ADE, ADE en anglès i ADE més Dret. Coordinadora Acadèmica del Màster en Gestió Empresarial CITIUS, alexandra.simon@uab.cat / 935 81 25 55

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

Aquestes són les persones de referència a la teva facultat:

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

  • Maria Noguera, Directora de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, maria.noguera@uab.cat / 935 92 97 10

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

Aquestes són les persones de referència a la teva facultat i als diferentes centres:

Fisioteràpia

Infermeria

Logopèdia

  • Mar del Mar Badia Martín (Professora agregada), mar.badia@uab.cat / 935 81 45 30

Medicina

  • Alex Perálvarez, Coordinador Unitats Docents de ciències mèdiques bàsiques, Alex.Peralvarez@uab.cat / 93 581 45 04

Aquesta són les persones de referència a la teva facultat:

  • Maria del Mar Badia Martín, tutora per alumnat dels Graus de Psicologia i Logopèdia, mar.badia@uab.cat / 935 81 45 30

Aquestes són les persones de referència a la teva facultat:

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

La persona de referència al servei de llengües de la UAB és: 

 

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

  • Joan Pérez Ventayol (Director de l’Escola d’Arxivística i Gestió de Document), joan.perez@uab.cat,  93 581 73 99