Servei de Psicologia i Logopèdia (SPL)

Servei de Psicologia i Logopèdia

bannerSPL

El Servei de Psicologia i Logopèdia és un Laboratori de prestació de serveis de la Facultat de Psicologia que abasta totes les àrees de la Psicologia i la Logopèdia, l'objectiu del qual és potenciar la transferència del coneixement i el servei a la societat. Aquest objectiu s'expressa mitjançant tres grans línies d'acció: la gestió de projectes estratègics, les pràctiques professionals i l'assistència. Per tant, el SPL és una eina de servei, a tots els àmbits de la societat que ho demanin, que fa ús de l'expertesa que sobre el factor humà tenen els investigadors i les investigadores en Psicologia i Logopèdia. Està situat a la sala P-23 de la Facultat de Psicologia.

Composició del Comitè de Direcció del Servei de Psicologia i Logopèdia:
 

     Delegada del Degà per la Direcció del Servei de Psicologia i Logopèdia: Teresa Gutiérrez

     Coordinador de l'Àrea de Projectes Estratègics en Recerca aplicada:  Jose Luis Lalueza

     Coordinador de l'Àrea de Prestació de Serveis Assistencials:  Joan Deus


Telèfons: 93 581 29 01
                 93 581 24 60Correu electrònic de contactespl@uab.cat
Web: SPL

Adreça:
Edifici B - Facultat de Psicologia,
Campus de la UAB,
08193, Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)


REGLAMENT DEL SPL