Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat de Psicologia on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions Màster Universitari UAB 30 places Presencial
Psicologia de l'Educació - MIPE Interuniversitari 40 places

Presencial

Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física Interuniversitari 25 places Presencial.
Psicologia General Sanitària Màster Universitari UAB 80 places Presencial
Psicologia Jurídica i Forense Màster Universitari UAB 30 places

Presencial

Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut Màster Universitari UAB 20 places Presencial.
Recerca i Intervenció Psicosocial Màster Universitari UAB 30 places Presencial
Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge Interuniversitari 30 places Presencial