Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat de Psicologia on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions Màster Oficial UAB 30 places Presencial
Psicologia General Sanitària Màster Oficial UAB 80 places Presencial
Psicologia Jurídica i Forense Màster Oficial UAB 30 places

Presencial

Psicologia de l'Educació - MIPE Interuniversitari 40 places

Presencial

Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física Interuniversitari 25 places Presencial.
Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut Màster Oficial UAB 20 places Presencial.
Recerca i Intervenció Psicosocial Màster Oficial UAB 30 places Presencial
Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge Interuniversitari 30 places Presencial