Oferta de màsters oficials

Nom Tipus Places Modalitat
Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions Màster Oficial UAB 30 places Presencial
Psicologia General Sanitària Màster Oficial UAB 80 places Presencial
Psicologia de l'Educació - MIPE Interuniversitari
Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física Interuniversitari 25 places Presencial.
Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut Màster Oficial UAB 25 places Presencial.
Recerca i Intervenció Psicosocial Màster Oficial UAB 30 places Presencial
Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge Interuniversitari 40 places Presencial