Equip de deganat

Equip del deganat


Degana
Tatiana Rovira

Secretària de la Facultat i vicedegana d'Alumnat
Anna Vale

Vicedegà de Qualitat, Economia i Projectes Estratègics
Yago Ramis

Vicedegana de Pràctiques Externes i Relacions Institucionals
Susana Pallarés

Vicedegà/na d'Afers Acadèmics de Graus i Màsters.
-

Coordinadora d'Estudis de Grau en Psicologia
Eva Penelo Werner

Coordinadora d'Estudis de Grau en Logopèdia
Melina Aparici Aznar

Coordinadora d'Intercanvis
Judit Castellà Mate

Coordinadora del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
Maria Álvarez Moleiro

Gestor Acadèmic
Jose Antonio Bonilla Hontoria

Administrador del Centre
José Luís Costa Arranz