Equip de deganat

Equip del deganat


Degana
Dra. Margarita Martí Nicolovius

Secretari del Centre i Vicedegà de Postgrau
Dr. Joaquim T. Limonero García

Vicedegana d'Asumptes Acadèmics i Qualitat docent
Dra. Tatiana Rovira Faixa

Vicedegà d'Economia, Infraestructura i Serveis
Dr. David Costa i Miserachs

 Vicedegà de Pràctiques
 Dr. Tomas Blasco Blasco

Coordinadora d'Estudis de Grau en Psicologia
Eva Penelo

Coordinadora d'Estudis de Grau en Logopèdia
Melina Aparici

Coordinadora d'Intercanvis
Judit Castellà

Coordinadora del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
Maria Álvarez

Gestor Acadèmic
José Bonilla

Administrador del Centre
José Luís Costa