Equip de deganat

Equip de Deganat


Degà
Ander Chamarro Lusar

Vicedegà d'Economia i Infraestructures i Secretari de la Facultat
Tomás Blasco Blasco

Vicedegana de Pràctiques Externes i Relacions Institucionals
Estel Gelabert Arbiol

Vicedegana d'Afers Acadèmics de Graus i Màsters i de Qualitat
Sònia Darbra Marges

Vicedegà d'Alumnat i Promoció
Albert Espelt Hernàndez

Coordinador d'Estudis de Grau en Psicologia
Albert Feliu Soler

Coordinadora d'Estudis de Grau en Logopèdia

Sotscoordinador d'Estudis de Grau en Logopèdia
Ramon Barnadas Rodríguez

Coordinadora d'Intercanvis
Judit Castellà Mate

Coordinadora del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
Susana Subirà Alvarez

Gestora Acadèmica
M.Jesús Nebrera

Administrador del Centre
José Luís Costa Arranz