Reglament de la Facultat

Document del reglament de la facultat:

Reglament de la Facultat de Psicologia (PDF)