Abans de marxar

En tots els programes d’intercanvi

- Introduir les teves dades bancàries i les dates provisionals de la teva estada a través de l'accés corresponent a http://sia.uab.cat.

- Negociar el teu Acord d’Estudis (AE) / Learning agreement (LA) amb el teu coordinador. Introdueix el AE/LA a través de l'enllaç corresponent a http://sia.uab.cat (menú central ALUMNES) abans del 30 de juny i lliura una còpia de la versió UAB a la Gestió Acadèmica, degudament signada pel coordinador i per tu.

- Formalitzar l'automatrícula durant el període habitual de matrícula de la UAB, incloent-hi les assignatures que consten al AE / LA a la pestanya de Programa d’intercanvi. Recorda que per als programes Erasmus i Propi és OBLIGATORI incloure a la matrícula l'assegurança complementària de mobilitat (9,72€).


Programa Erasmus:
- Conveni de Subvenció. Rebràs document per correu electrònic directament des de l'Àrea de Relacions Internacionals. Lliura el document a la Oficina d’Intercanvis de la Facultat. Document original.
- La credencial de becari/becaria l’envia directament de l’ARI (Àrea de Relacions Internacionals) al vostre correu electrònic de la UAB.


Programa Propi:
- Document de compromís. Rebràs el document per correu electrònic directament des de l'Àrea de Relacions Internacionals. Envia el document a Intercanvis.psicologia@uab.cat. Document escanejat
- Certificat d'existència de cobertura d'assegurança. S’envia a l’ARI (internacional.propi@uab.cat). Document escanejat
- La credencial de becari/becaria l’envia directament de l’ARI (Àrea de Relacions Internacionals) al vostre correu electrònic de la UAB.
- Autorització de cessió de dades “La Caixa”. En cas de que tinguis un ajut de “La Caixa” concedit, lliura el document que t’enviarà l’ARI, a la Oficina d’Intercanvis de la Facultat. Document original


Programa SICUE:
- Document de compromís. Recull, signa i lliura el document a la Oficina d’Intercanvis de la Facultat. Document original
- La credencial de becari/becaria la pots recollir a la Oficina d’Intercanvis de la Facultat