Abans de marxar

Abans de marxar

INFO OUT 22-23

Podeu consultar aquesta informació al manuals específics de cada programa d'intercanvi:

Erasmus+ / UAB Exchange

SICUE

Presentació elaboració LA/Acord acadèmic

 

ACORD ACADÈMIC /LEARNING AGREEMENT/ LA (sessió informativa 13.04.23)

Vídeo Reunió Informativa Programes d'Intercanvi curs 2022-23 (sessió informativa 13.04.23)