Destinacions dels programes d'intercanvi de la Facultat

Destinacions per estudiants de la Facultat de Psicologia


Destinacions per estudiants de la Facultat de Psicologia

Programa Erasmus Estudi       
UAB Exchange Programme  
Programa SICUE  


UAB Exchange Programme:
Els estudiants han de consultar en la web de cada universitat de destinació si s'imparteixen estudis de Psicologia o Logopèdia. En cas que s'imparteixin, l'estudiant podrà fer la sol·licitud. Les places oferides són per tota la universitat.