Tots els màsters i postgraus

Orientats a crear els professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més innovadors, els màsters i postgraus de la Universitat Autònoma de Barcelona són una eina fonamental per actualitzar coneixements o per créixer laboralment. Una inversió en la carrera professional amb la garantia UAB.

Els màsters i diplomatures de postgrau són títols propis, cosa que implica que permeten obtenir un títol atorgat per la UAB d'acord amb la legislació sobre estudis de postgrau i formació permanent. El reconeixement dels títols propis depèn, en última instància, de les institucions o les empreses a les quals l'estudiant titulat sol·liciti la seva consideració. Per garantir-ne la qualitat, la UAB aplica als plans d'estudi processos d'avaluació i d'exigència acadèmica similars als que segueixen els estudis oficials. Cal tenir en compte, tanmateix, que els màsters propis no donen accés al doctorat.

La Facultat de Psicologia ofereix 24 Màsters propis i 20 Diplomatures de Postgrau.

Pots consultar aquí tota l'oferta de Màsters i Postgraus en Psicologia.