Viu a la UAB

Requisits d'admissiķ

El requisit general per accedir a un màster o un postgrau és tenir un títol universitari de grau o equiparable (mínim 180 crèdits ECTS o 3 cursos acadèmics). A sota pots veure quina documentació hauràs de presentar en funció del país on vas obtenir el teu títol.

Algunes diplomatures de postgrau poden, excepcionalment, admetre estudiants sense títol de grau. Això no és possible, però, en els màsters.

A més a més d’aquest requisit general, cada màster o postgrau pot establir requisits específics (per exemple: que el teu grau sigui d’un àmbit concret, experiència professional, nivell de llengües, domini de programes informàtics...). Per tal de demostrar que els compleixes, és possible que hagis d’aportar documentació addicional (per exemple: currículum vitae, certificat de nivell d’idiomes, carta de motivació, carta de recomanació...).

A l’apartat “Admissió” de la fitxa de cada màster o postgrau s’especifiquen els requisits i la documentació específica de cada programa. Consulta el catàleg de màsters i postgraus propis UAB.

Per accedir a un programa de postgrau amb ple dret has d'estar en possessió d'un títol universitari de grau o equiparable (si encara no el tens, fes click aquí):

  • Un títol universitari de grau EEES (mínim 180 crèdits ECTS)

    o bé:
     
  • Un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació de l'EEES (mínim 3 cursos acadèmics)

Documentació que has de presentar en format paper:
  • Fotocòpia del teu DNI.
  • Fotocòpia compulsada del teu títol universitari o del resguard. Si vols, pots portar una fotocòpia i l'original i a l'Escola de Postgrau te la compulsem.
Molts programes permeten fer l’admissió online aportant aquesta documentació escanejada. Si obtens l’admissió i et matricules, caldrà que enviïs després la teva documentació compulsada per correu postal, o bé que vinguis presencialment amb la documentació compulsada o la original (i te la compulsem nosaltres). Pots fer-ho a la Unitat d’Atenció a l’Usuari, Escola de Postgrau. Veure mapa i horaris.