Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

Creada la Comissió de Mediació de la UAB

La UAB, a iniciativa de l'Equip de Govern, ha creat una comissió de mediació que tindrà per objectiu resoldre possibles conflictes que deteriorin la convivència entre diferents membres de la comunitat universitària.

+

VÍDEOS