Personal UAB

Personal acadèmic i investigador

Priorització de places de professorat permanent

Resolució de la relació provisional de les places  de personal docent investigador aprovades a l'oferta pública addicional per l'any 2017

Resolució e-tauler 28/09/2017
Llista definitiva de places (04/10/2017)


Relació definitiva per mèrits especialment rellevants a les places aprovades a l'oferta d'ocupació pública per l'any 2017 (24/11/2017)

Priorització places de Professorat Agregat

Resolució e-tauler 28/09/2017
Criteris de priorització
Llista definitiva de places (04/10/2017)
Relació provisional d’admesos i exclosos mèrits especialment rellevants (11/10/2017)
Relació definitiva d'ademesos i exclosos mèrits especialment rellevants (18/10/2017)

Convocatòria de Mèrits Rellevants:


Priorització places de Catedràtic d'Universitat

Resolució convocatòria
Criteris de priorització
Resolució d'esmena (19/07/2017)
Llista definitiva de places (28/07/2017)
Llista provisional de la convocatòria de mèrits rellevants (31/07/2017)
Llista definitiva de la convocatòria de mèrits rellevants (05/09/2017)

Convocatòria de Mèrits Rellevants:

Priorització places de Catedràtic Laboral

Resolució convocatòria
Criteris de priorització
Resolució d'esmena (19/07/2017)
Resolució d'esmena (20/07/2017)
Resolució d'esmena (24/07/2017)
Llista definitiva de places (28/07/2017)
Llista provisional de la convocatòria de mèrits rellevants (31/07/2017)
Llista definitiva de la convocatòria de mèrits rellevants (05/09/2017)

Convocatòria de Mèrits Rellevants:


Priorització places de Professorat Agregat (RyC amb certificat I3)

Resolució convocatòria
Criteris de priorització
Llista definitiva de places (28/07/2017)
Llista provisional de la convocatòria de mèrits rellevants (31/07/2017)
Llista definitiva de la convocatòria de mèrits rellevants (05/09/2017)

Convocatòria de Mèrits Rellevants: