Condicions generals

CONVOCATÒRIA ERASMUS+, MOBILITAT DE PERSONAL PER A DOCÈNCIA (STAFF MOBILITY FOR TEACHING)
CURS ACADÈMIC 2017-2018

 
INFORMACIÓ GENERAL
 
El programa Eramus+

El Parlament europeu va aprovar el programa Erasmus+ per al període 2014-2020, que entra en vigor l’1 de gener de 2014. El programa Erasmus+ s’emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Aquest nou programa se centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d'internacionalització obrint-se a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l'ocupabilitat d'estudiants, professors i treballadors.

Els països que es relacionen a continuació participen plenament en el programa Erasmus+. Estats membres de la Unió Europea (UE): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre. Estats que no són membres de la Unió Europea: República de Macedònia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Turquia.

Suïssa ha quedat exclosa de participar en el programa Erasmus+.

Més informació al document al final d'aquesta pàgina:Àrea de Relacions Internacionals (edifici N, plaça Cívica)
Adreça electrònica: erasmus.staff@uab.catConvocatòria Teaching Mobility 2017-18