INTERNATIONAL SUPPORT SERVICE

Tràmits legals per estudiants comunitaris

Tràmits legals per estudiants comunitaris

El Personal Docent i Investigador i l'alumnat de la Unió Europea està autoritzat a residir i treballar indefinidament a Espanya. 

D'acord amb la legislació vigent, tots els estudiants que pertanyin a un estat membre de la Unió Europea o un altre estat que formi part de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu, així com la Confederació Suïssa, i que tinguin la intenció de residir a l'Estat espanyol per a un període superior a tres mesos, han de sol·licitar obligatòriament la inscripció al Registre Central d'Estrangers, on obtindran un certificat de registre i un número d'identificació d'estranger (NIE).

Per qualsevol consulta podeu adressar-vos al nostre correu electrónic: international.support@uab.cat