Keep Calm and volunteer a la UAB 2015

Una seixantena de places noves per al voluntariat de la UAB

La Fundació Autònoma Solidària (FAS) busca estudiants que vulguin participar en un voluntariat cobrint alguna de les 55 places disponibles, als programes socioeducatius, al sociosanitari i als grups de voluntariat de Campus. Més de 550 persones van involucrar-s'hi el curs passat.

+

Vídeos