Enquestes d'avaluació docent i d'assignatures del segon semestre

Ja estan disponibles les enquestes d'avaluació del segon semestre del curs 2016-2017 corresponents a l’actuació docent del professorat i a les assignatures/mòduls de grau i màster.
Les dues enquestes romandran actives del 5 de maig al 5 de juny de 2017, ambdós inclosos.

+

Vídeos