Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut deCiències de l'Educació ICE

Assessorament psicopedagògic

Atenció psicopedagògica

L’equip està format per professionals de l'àmbit de la psicologia i la pedagogia. L’atenció psicopedagògica es duu a terme mitjançant trobades setmanals o quinzenals entre l’estudiant i el professional, durant un període de temps determinat, sempre garantint l'absoluta confidencialitat. No es tracta d'una tasca d'informació puntual, sinó d'un procés d’assessorament al llarg del curs acadèmic lligat a un protocol de treball i amb la supervisió necessària de cada cas. Aquest procés té com a objectiu enfortir les habilitats de l'estudiant o treballar en la seva orientació educativa.

Organització del temps

Estratègies d'aprenentatge

Si tens dificultats a l'hora d'estudiar, gestionar el temps, concentrar-te, dubtes amb la forma de fer front als exàmens, si has tornat a estudiar i has perdut l'hàbit per fer-ho, etc., podem analitzar la teva necessitat, donar-te eines per canviar d'hàbits i treballar junts per tal de millorar la teva realitat acadèmica.

Treballar estratègies d’estudi no és rebre classes de reforç sobre continguts previs no assolits. En cas de tenir dificultats pel que respecta a la comprensió dels continguts específics és recomanable, en primer lloc, fer una tutoria amb el professorat per conèixer on es troba la dificultat i quines són les necessitats de suport.

En cas de tenir dificultats personals que tenen ingerència en els estudis és recomanable iniciar un treball d’atenció psicològica via el Servei Assistencial de Salut de la UAB (SAS).

 

Tens dificultats amb les teves estratègies d’aprenentatge?

L’ICE de la UAB ofereix un taller monogràfic a càrrec de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic per a treballar competències transversals com la planificació del temps, reflexió al voltant de les estratègies de lectura, d’elaboració de la informació que utilitzem, etc.

Data:

Dimecres, 18 d'Octubre.

Horari:

De les 10 h a les 13 h.

Lloc:

Sala de Juntes de l'ICE (Edifici del Rectorat)

Objectius:

  • Dotar als estudiants de diverses estratègies d’aprenentatge, aplicades als seus estudis, per tal de millorar el seu rendiment acadèmic.
  • Potenciar una actitud reflexiva, activa i positiva dels i de les estudiants davant la planificació dels estudis.

Continguts a treballar:

1. Factors facilitadors de l’aprenentatge

                        1.1. Factors Intrínsecs

                        1.2. Factors Extrínsecs

2. La planificació del temps

                        2.1. Autoavaluació de les pròpies dificultats

2.2. Procrastinació

3. Estratègies de lectura i elaboració de la informació

4. La memorització

5. Com preparar-se un examen

6. Nova actitud davant l’aprenentatge: aprendre a aprendre

A tenir en compte!

L’activitat s'impartirà en català.

Les places s’atorgaran prèvia valoració de la necessitat educativa per part de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic.  

Places exhaurides

 

Orientació Educativa

Si no t'agrada la carrera que fas, tens dubtes i estàs pensant en triar-ne una altra, podem parlar-ne i treballar sobre la teva orientació educativa.

Mitjançant les entrevistes inicials s'avalua com tria l’estudiant la carrera, quin procés va conduir a la seva elecció, quins factors externs van motivar-la (notes, família, estatus professional, etc.), quin coneixements previs tenia, etc. Una vegada analitzades les variables que influeixen de manera directa en la selecció d’una carrera, cal veure i aprofundir en el procés de canvi pel qual passa l’estudiant i treballar junts el nou procés d'elecció acadèmica.

Reflexions al voltant d'un cas d'orientació vocacional

En aquest camp és important treballar de forma coordinada entre els professionals dels centres de secundària i de la Universitat per tal de donar forma al procés continuat que implica l’orientació educativa com un dels objectius fonamentals de qualsevol sistema educatiu. Com a experiència conjunta de treball, podeu consultar el Projecte Brúixola.

 

Reflexionem al voltant de la dificultat detectada

Pots posar-t'hi en contacte per a demanar atenció individual al correu: uap@uab.cat