Vés al contingut principal

Suport per a la transformació i la millora educatives

Projectes de transformació i millora educativa

Objectius
El programa pretén donar suport a centres educatius en processos de transformació. Principalment a centres que ja són en un camí de transformació educativa i es plantegen dubtes o volen analitzar a fons allò que fan i com ho fan, però també a centres que vulguin iniciar una transformació del seu model d’aprenentatge. 

Requisits
El projecte es dirigeix a centres, prioritàriament públics i de la província de Barcelona, d'educació infantil i primària o d'educació secundària que s'identifiquin amb la situació esmentada i que compleixin aquestes condicions:

  • Que la transformació educativa que es vol emprendre o que es vol revisar formi part del projecte de direcció o s’hagi plantejat majoritàriament dins el claustre.
  • Que no rebin cap altre acompanyament en el mateix sentit per part d’altres administracions o institucions públiques.

Metodologia

Una persona responsable del centre educatiu ha de presentar la sol·licitud exposant-hi mínimament els motius pels quals demana el nostre suport. 

A partir d’aquí l’equip docent de l’ICE seguirà aquest procediment: 

  1. Contactarà amb l'equip directiu del centre per detectar les necessitats i els neguits. 
  2. En funció de les necessitats, concretarà accions com ara l'observació directa al centre de forma genèrica o específica d'algunes pràctiques d'aprenentatge, reunions amb docents, enquestes, anàlisi de documents i materials, etc. 
  3. Oferirà un retorn amb recomanacions d’actuació. 
  4. A partir de la resposta del centre i les seves decisions el suport pot continuar per diverses vies d’acompanyament o formació sense data de tancament preestablerta. 
  5. Realitzarà un seguiment del grau d’assoliment dels objectius. 

Calendari

Els equips interessats podran sol·licitar el suport omplint el següent formulari 

L’equip docent de l’ICE anirà atenent els centres per ordre d'arribada de les demandes i en funció de les seves possibilitats. 

 

Nota: els centres que ja van demanar el suport de l'ICE per aquest curs 22/23 o anteriors no han de tornar a fer la sol·licitud si volen donar continuïtat a una col·laboració ja encetada. Només cal que contactin de nou amb els seus referents a l'equip de l'ICE. 

 

Formulari de sol·licitud