Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut deCiències de l'Educació ICE

Formació permanent per a professorat no universitari

L’ICE UAB dissenya, programa, acredita i avalua activitats de formació permanent adreçades als docents dels diferents nivells educatius no universitaris. Es tracta d'una formació fonamentada en la recerca , que busca promoure processos de reflexió i debat entre els participants i orientada a l'aplicació a l l'aula. 

Com a activitats principals hi ha, d’una banda els cursos, el catàleg i la matrícula dels quals s’activen tres vegades l’any, a la tardor, a la primavera i a l’estiu, i, de l'altra, hi ha les jornades, que són producte de la feina dels equips de treball de l’ICE UAB i que tenen lloc al llarg de l’any.