Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut deCiències de l'Educació ICE

Equips de treball

Els equips de treball de l'ICE, integrats per docents de tots els nivells educatius, apleguen professorat formador amb reconeguda experiència i implicació en processos d’innovació. Constitueixen espais que permeten reflexionar i generar coneixement sobre la pràctica professional, proposar i dissenyar activitats formatives orientades a promoure processos de canvi i d’innovació que comportin la millora de la pràctica educativa, actualitzar-se científica i didàcticament i donar resposta a les demandes de formació permanent del professorat.