Vés al contingut principal

Rebre suport

Si necessiteu rebre suport dels serveis de la DTIC podeu posar-vos en contacte amb el Centre d'Assistència i Suport (CAS) mitjançant aquest formulari, per correu electrònic (cas@uab.cat) o per telèfon (93 581 21 00).

L’horari del CAS és de les 8h. a les 18h. de dilluns a divendres no festius. Durant els períodes de vacances (estiu, Setmana Santa i Nadal) aquest horari es pot veure reduït en funció de les necessitats del servei. (Podeu consultar els canvis d’horari als avisos de la web de la DTIC).

El CAS atén les consultes, peticions i incidències (problemes) que puguin sorgir en l’ús dels serveis de la DTIC, com poden ser:

  • Correu electrònic institucional
  • Connexió a la xarxa de la UAB 
  • Campus Virtual
  • Accés a aplicacions i serveis corporatius (els dubtes d'ús s'han d'adreçar a les Àrees corresponents)
  • Manteniment d’equips homologats (només equips propieta de la UAB

Per facilitar la resolució de les incidències el CAS disposa d'una eina de suport remot que permet a les persones usuàries rebre assistència remota per part dels agents (tècnics) del CAS,  que es podran connectar remotament a l'equip de la persona usuària i amb prèvia autorització, permetent així visualitzar el contingut del monitor i tenir accés al teclat i ratolí conjunta i simultàniament.