Vés al contingut principal

Publicar una pàgina web

Per crear una pàgina web amb informació, cal en primer lloc que determineu si es tracta d’informació institucional, o bé es tracta de pàgines personals. La Universitat posa a la vostra disposició diversos sistemes per a assolir aquest objectiu.

Informació institucional
Per al primer cas, la Universitat disposa del Portal Corporatiu (https://www.uab.cat/). Si la informació que voleu publicar fa referència a un Centre, Departament i/o servei aquest és probablement el lloc més adient. Podeu adreçar-vos a l’Àrea de Comunicació per a gestionar el com publicar contingut.
Si malgrat ser institucional no fos possible ubicar-lo en aquest entorn, es disposa també d’un entorn per a publicar la informació mitjançant un gestor de continguts senzill. Aquest servei es pot accedir des de https://pagines.uab.cat/ i està adreçat a:

  • Grups de recerca i d’investigació
  • Centres de recerca o d’investigació
  • Serveis científico-tècnics o laboratoris de prestació de serveis
  • D’altres serveis vinculats a la UAB

La sol·licitud la podeu fer en línia sempre i quan tingueu una adreça @uab.cat.
Més informació: Pàgines UAB (Drupal)

Informació personal
A banda dels sistemes anteriors, la Universitat disposa d’un entorn pensat per a pàgines personals. Aquest entorn es fonamenta en una eina de Blogs, anomenada Wordpress. Podeu accedir a l’adreça https://blogs.uab.cat/. En aquesta mateixa pàgina es pot demanar l’alta del servei.
Dir també que, malgrat ser adreçat a informació institucional, si teniu preferències per l’entorn descrit anteriorment basat en Drupal, es valorarà la sol·licitud del servei per a usos personals vinculats a l’activitat universitària.
Més informació: BLOGS (Wordpress)