Vés al contingut principal

Publicar una pàgina web

Per crear una pàgina web amb informació, cal en primer lloc que determineu si es tracta d’informació institucional, o bé es tracta de pàgines personals. En un cas o l’altre, haureu de contactar per la gestió amb l’Àrea de Comunicació. 

Pel que fa a les pàgines personals, el servei es troba actualment en redefinició. Els anteriors serveis de pàgines (https://pagines.uab.cat) i blogs (https://blogs.uab.cat/ ) no admeten noves altes en aquest moment. 

 Per a disposar de possibles solucions de continuïtat, l’Àrea de Comunicació posa a la vostra disposició aquest formulari.