Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Seguretat

Governança de la seguretat

La Universitat Autònoma de Barcelona, compromesa amb la missió d’oferir serveis tecnològics adequats al personal treballador i a la ciutadania, serveis i dades protegits en les mesures de disponibilitat, autenticitat, integritat, confidencialitat i traçabilitat, reconeix la importància de dissenyar i implementar un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació com l’eina que permeti conèixer, gestionar i minimitzar els possibles riscos que aquests serveis i dades poden tenir.

A tal efecte es va aprovar en Consell de Govern la Política de Seguretat de la Informació a la UAB.

La Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació participa de manera activa en la governança de la seguretat de la informació amb els seus membres al Comitè de Seguretat de la Informació (marc organitzatiu) i amb el suport de la Unitat de Seguretat Informàtica (marc operacional i de mesures de protecció).

La Universitat Autònoma de Barcelona es troba certificada en l’Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

Certificat ENS