Vés al contingut principal

Seguretat

Governança de la seguretat

La Universitat Autònoma de Barcelona, compromesa des dels seus inicis amb la seva missió d’oferir serveis tecnològics adequats al personal treballador i a la ciutadania, serveis i dades protegits en les mesures de disponibilitat, autenticitat, integritat, confidencialitat i traçabilitat, reconeix la importància de dissenyar i implementar un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació com l’eina que permeti conèixer, gestionar i minimitzar els possibles riscos que aquests serveis i dades poden tenir.

A tal efecte, a 11 de març de 2020 es va aprovar en Consell de Govern la Política de Seguretat de la Informació a la UAB.

La Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació participa de manera activa en la governança de la seguretat de la informació.

El CSIRT de la UAB

UAB-CSIRT (Centre de resposta a incidents de seguretat) neix a 2011 amb la missió d'ajudar els membres de la comunitat universitària de la UAB:

  • col·laborant en la coordinació de les polítiques de treball sobre vulnerabilitats de seguretat i amenaces.
  • informant a la comunitat UAB sobre vulnerabilitats i amenaces en els Sistemes d'Informació i recursos de la UAB.
  • definint les regles d’actuació per dur a terme investigacions (proactives) relacionades amb la seguretat informàtica.

La Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació participa de manera activa en el CSIRT de la UAB.