Vés al contingut principal

Comprar un ordinador

Ordinador

La Universitat té una política d’equips recomanats pel que fa a ordinadors. Els principals avantatges dels ordinadors recomanats són: 

 • Inclouen manteniment “in-situ” amb temps màxim de reparació. A la informació dels equips recomanats veureu el termini per a les reparacions i els anys de manteniment. El resultat és que els proveïdors subministren equips de gama professional amb una tassa d’avaries molt baixa. 
 • Substitució de l’equip per un d’equivalent durant la reparació.  
 • L’ordinador arriba configurat específicament per a la Universitat amb totes les mesures de seguretat aplicades i el programari més habitual. 
 • El preu inclou la instal·lació i configuració inicial així com la connexió a la xarxa i inclusió al domini uab.. 
 • Opcionalment es pot contractar el traspàs de dades des de l’equip anterior a l’equip nou. 
 • Imatge de disc adaptada a la uab, actualitzada i disponible per la seva re-instal·lació en qualsevol moment. 
 • Seguiment d’incidències de manteniment i reparació. 
 • No hi ha límit de compres a un mateix proveïdor perquè s'ha adjudicat el contracte per concurs públic.

Si cap model d’equip recomanat s’adapta a les necessitats es poden comprar equips diferents als recomanats. En aquest cas qui fa la compra ha d’aplicar les següents mesures.

 

Monitor amb webcam i micròfon, disc o memòria addicional, teclat, ratolí o base d’expansió per un portàtil 

Tots aquests elements inclosos com a opcions dels equips recomanats es poden adquirir per a qualsevol altre ordinador.

 

Impressora 

Enlloc de comprar una impressora recomanem utilitzar el servei de pagament per pàgina de la Universitat pels següents motius: 

 • Més i millor servei. Es pot imprimir a qualsevol impressora, sempre n’hi haurà com a mínim una de disponible. Les impressores tenen més funcionalitats que les que es compren habitualment: impressió A3, classificació i grapat automàtic, escaneig de document i tramesa per correu electrònic,... A més de impressió a color, a dues cares, ... 
 • Estalvi energètic. Compartir impressores implica tenir-ne menys d’engegades. 
 • Estalvi ecològic. Compartir impressores també implica generar menys residus. 
 • Estalvi econòmic. El pagament per pàgina és més econòmic que la compra i manteniment d’una impressora. 
 • Per més informació vegeu la pàgina del servei d’impressió i reprografia: https://pagines.uab.cat/impressio/