Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Suport a projectes de recerca

Dins de la Direcció TIC, el Servei d'Informàtica promociona l'ús de serveis avançats de telecomunicacions i l'accés de la comunitat universitària a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Amb aquesta finalitat ofereix solucions com ara l'hostatge de pàgines web (Hosting), de servidors dedicats propietat de les persones usuàries (Housing) i de servidors virtuals (Housing virtual).

Des de la DTIC col·laborem també activament amb les iniciatives liderades pel Servei de Biblioteques de la UAB en relació amb l'Accés Obert:

  • Portal Open Access UAB amb tota la informació sobre l’accés obert: què és, marc legal, com afecta, finançament per publicar, producció científica, difusió de la recerca, etc. 
  • El Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) és el repositori institucional que recull la producció científica de la universitat, a més del seu fons patrimonial digital i institucional.
  • Drets d’autor per dipositar en obert, llicències Creative Commons i recursos d’interès per conèixer polítiques editorials i per negociar en els contractes de copyright.
  • Web sobre propietat intel·lectual i accés obert amb preguntes més freqüents (PMF).
  • Dades de recerca en els diferents programes de finançament, repositoris d’accés obert i plans de gestió de dades (DMP).