Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
La Ciència Oberta de la UAB

Dades de recerca en obert

Segons la definició que fa la Comissió Europea, les dades de recerca són les que fan referència a la informació, factual o numèrica, recollida per ser examinada i considerada, i que serveix de base per al raonament, la discussió o el càlcul.

Podem considerar que les dades són obertes quan hi podem accedir lliurement i gratuïtament i, a més a més, les podem reutilitzar per a d'altres investigacions.

Informació complementària