Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
La Ciència Oberta de la UAB

Mètriques

El canvi de paradigma que suposa la Ciència Oberta, obliga a un replantejament de l’avaluació de la recerca per tal d’implantar els seus principis. Un replantejament en totes les parts implicades en ella, des de les agències de finançament, institucions acadèmiques, investigadors/es, etc...

Les diferents recomanacions, plans o lleis d’institucions que impulsen la Ciència Oberta coincideixen en mesurar els seus resultats d’una manera acurada abandonant els mètodes tradicionals quantitatius per poder recollir o avaluar a partir d’indicadors qualitatius i d’impacte. Tot i això, l’avaluació de la ciència oberta en tot el seu conjunt és un procés complex que requereix tenir en consideració diferents factors i redissenyar els sistemes tradicionals. 

La iniciativa europea CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment), impulsada per Europe Science i European Universities Association (EUA) amb el suport de la Comissió Europea, reuneix un elevat nombre d’organitzacions (al novembre 2023, unes 650) involucrades d’una o altra manera en el procés de la recerca i/o en la seva avaluació. Durant els primers mesos de l’any 2022 va tenir lloc un procés participatiu que va finalitzar amb un acord que conté uns principis i compromisos comuns per impulsar una reforma sistèmica de l’avaluació de la recerca. Al juliol de 2022 es va publicar aquest acord. Al novembre de 2022 la UAB s’hi va adherir, i entre les organitzacions signants hi figuren AQU, ANECA, CRUE, CSIC, CERCA i més d’una trentena d'universitats de l'estat espanyol.

Podeu consultar més detalls sobre CoARA i la participació activa de la UAB a aquesta iniciativa.

Imatge avaluació de la recerca

Informació complementària