Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
La Ciència Oberta de la UAB

COARA - Coalition for Advancing Research Assessment

La iniciativa europea CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment), impulsada per Europe Science i European Universities Association (EUA) amb el suport de la Comissió Europea, reuneix un elevat nombre d’organitzacions (al novembre 2023, unes 650) involucrades d’una o altra manera en el procés de la recerca i/o en la seva avaluació. Durant els primers mesos de l’any 2022 va tenir lloc un procés participatiu que va finalitzar amb un acord que conté uns principis i compromisos comuns per impulsar una reforma sistèmica de l’avaluació de la recerca. Al juliol de 2022 es va publicar aquest acord. Al novembre de 2022 la UAB s’hi va adherir, i entre les organitzacions signants hi figuren AQU, ANECA, CRUE, CSIC, CERCA i més d’una trentena d'universitats de l'estat espanyol.

El punt clau de l’acord és que el sistema d'avaluació de la recerca, dels investigadors i de les organitzacions de recerca, reconegui els diversos resultats, pràctiques i activitats que maximitzen la qualitat i l'impacte de la recerca. Això requereix introduir aspectes qualitatius en l'avaluació, per al qual la revisió per parells és central, sempre recolzada en l'ús responsable d'indicadors quantitatius. De fet, la pròpia comunitat científica ha qüestionat insistentment l'actual sistema d'avaluació de la recerca a causa de les limitacions, els biaixos i la dependència de les mètriques utilitzades. En qualsevol cas, i per avançar cap un nou sistema d’avaluació, l'acord inclou alguns principis, compromisos i terminis per a les reformes i estableix les bases per a constituir una coalició d'organitzacions disposades a treballar juntes en la implementació dels canvis, en definitiva constituint comunitats de pràctica on compartir experiència i aprenentatge. Amb el suport de la coalició, les organitzacions decidiran sobre els passos a seguir per implementar els compromisos i el ritme en el seu procés de reforma, que pot variar en funció del seu context (nacional, de les seves disciplines, de les estructures de recerca, etc.), dels seus objectius estratègics i la missió de cada organització.

 

Informació complementària

Mans col·laboren unides